Project Voorbeeldfunctie VenW

Hoe verminderen we het aantal files? Om zelf het goede voorbeeld te geven als werkgever start het ministerie het project Voorbeeldfunctie ministerie van VenW. Met dit project wil het ministerie plaats- en tijdonafhankelijk werken stimuleren en faciliteren, bewust reizen bevorderen en een voorbeeldfunctie vervullen door de ervaringen te delen.

Aanpak

Medewerkers van verschillende afdelingen binnen VenW werden gevraagd om waar mogelijk plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Doordat medewerkers op deze manier vaker uit het zicht van de managers werken vraagt dit wel om een nieuwe manier van leidinggeven waarbij de nadruk ligt op sturing en resultaat. Deze nieuwe managementstijl is inmiddels opgenomen in de nieuwe managementopleiding van VenW.

Resultaten
De winst zit hoofdzakelijk in het efficiënter besteden van de (reis)tijd. Naast het feit dat de aansturing verandert, blijken ook de relaties met collega’s te veranderen. De projecten dragen bij aan duidelijkere afspraken over prestaties van medewerkers en ook het contact tussen afdelingen werd zakelijker en meer gestructureerd.

Dit project wordt ondersteund door andere initiatieven zoals de introductie van een chatprogramma, de overstap naar mobile telefonie, videoconferencing en de OV-fiets.

De bevindingen van de pilots zijn beschreven in de brochure Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW (2008). Deze brochure is te vinden in de bijlage.