Post-master: Verandermanagement

Veranderingsprocessen zijn complex. Veel veranderprojecten worden niet tot een succesvol einde gebracht. Waarom niet? Waar zitten valkuilen en hoe herkent u ze? Hoe kijkt u zelf tegen verandering aan? En wat is bepalend voor de effectiviteit van uw rol?

Veranderen betekent vaak het verlaten van een ‘comfort zone’. In deze leergang onderzoekt u hoe u – ook zelf – die ‘comfort zone’ kunt verlaten en hoe u dit proces omzet in groei. Deze postacademische leergang is een belangrijke impuls voor uw professionaliteit op het gebied van verandermanagement.

In de praktijk blijkt vaak dat verandermanagers veranderingen niet kunnen bepalen. Zij kunnen wél een belangrijke rol spelen in het sturen en faciliteren van veranderingsprocessen. Verandermanagement is vooral het managen van dilemma’s. Effectief veranderen vraagt om het vinden van een balans tussen mensen en systemen, tussen wens en realiteit en tussen ratio en emotie(s).

Kijk voor meer informatie op https://www.academievoormanagement.nl/verandermanagement