Post-master: Talent en Organisatieontwikkeling

Deze post-academische leergang is voor managers die de moed hebben om de kwaliteiten van werknemers als uitgangspunt te nemen. Hoe kunt u het aanwezige talent verder ontwikkelen? Ervoor zorgen dat mensen hun werk met bezieling uitvoeren? Door u bewust te worden van uw eigen zienswijze en open te staan voor reflectie, ontwikkelt u een scherpere visie en leert u met meer precisie keuzes maken. Zo doet u kennis en inspiratie op om permanent talentmanagement en krachtig leiderschap te ontwikkelen.

Het wordt voor organisaties steeds moeilijker om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen én te houden. Talentmanagement en interne mobiliteit zijn cruciaal voor organisatieontwikkeling. Iedere organisatie moet het hebben van de persoonlijke kwaliteiten van mensen. Mensen maken immers het verschil en niet ‘de organisatie’. Als we uitgaan van de talenten en motieven van mensen, gaan deze werken met betrokkenheid en passie. Uiteindelijk levert dit een flexibele organisatie op die optimaal kan presteren, omdat de kracht van diversiteit van medewerkers onderkend wordt. Talentmanagement is zoveel meer dan het hebben van aandacht voor potentials. Benut de authenticiteit van uw medewerkers.

Kijk voor meer informatie op https://www.academievoormanagement.nl/talent_en_organisatieontwikkeling