Post-master: Leren, Ontwikkelen en Veranderen

Een uniek samenwerkingsverband tussen wetenschap en praktijk, bestaande uit Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen, De Baak, DNV-CIBIT en Twynstra Gudde, heeft de post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen (LO&V) ontwikkeld.

Organisaties zijn nogal eens doorgeschoten in professionalisering of rationalisering en werken daardoor vervreemding in de hand. Organisaties zijn taaie systemen die een eigen dynamiek vertonen en defensiemechanismen hebben die uitstijgen boven de optelsom van de individuen.

Veranderen van organisaties is te vaak gericht op tekorten en veel te weinig op bezittingen (krachten, vermogens en dromen). Veranderaars proberen vaak een nieuwe werkelijkheid op te leggen, zonder dat er goed wordt gekeken naar de echte, authentieke beweging: je kunt niet zomaar een rivier de bocht om sturen. Veranderingen worden zelden afgemaakt omdat managers voornamelijk beloond worden voor startenergie, en niet voor volhouden.

Voor wie: Mensen die meer vragen hebben dan antwoorden. Mensen die ervaring hebben met organisatieveranderingsprocessen en die op grond hiervan vragen hebben waar ze een antwoord op willen zoeken. Zij zijn geïnteresseerd in het leren en ontwikkelen van individuen, teams en organisaties en van zichzelf.

Kosten: € 15.900

Kijk voor meer informatie op https://www.ru.nl/abk/masteropleidingen/post-master_leren/