Pilz Nederland: Sturen op geluk, verdubbeling van winst

2012  – Pilz Nederland bewaakt de veiligheid van mensen, bijvoorbeeld in de industrie. Het innovatieve bedrijf is hiervoor afhankelijk van de 35 werknemers die veel specifieke kennis en expertise bezitten. Dan is het zaak om deze mensen te behouden. Het verloop onder het personeel was echter relatief hoog: talent werd weggekaapt door de concurrentie of medewerkers begonnen voor zichzelf. Met een duidelijk effect op het bedrijfsresultaat. Pilz besloot daarom te sturen op geluk. Het resultaat: gelukkige werknemers en een verdubbeling van de winst.

Jan Tournois, directeur van Pilz Nederland, legt uit dat de producten van Pilz de veiligheid van de mens bewaken in bijvoorbeeld de industrie, het spoor, sluizen en bruggen. “Onze veiligheidsschakelaars en sensoren kunnen ‘zien’ of de werknemer in een veilige zone staat om te werken met een machine. We zijn een toonaangevend, innovatief bedrijf in de automatiseringstechniek en bieden klantgerichte oplossingen.” Pilz Nederland is vooral ook een kennisintensieve organisatie. “Onze medewerkers moeten technisch goed onderlegd zijn én goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving. Het gaat immers om de veiligheid van mensen.”

Technologisch, innovatief, kennisintensief en werken met wet- en regelgeving rond veiligheid; dit is wat werken bij Pilz uitdagend maakt en interessant. Maar tot vijf jaar geleden was dit niet het gevoel in het bedrijf.

Aanpak

De verandering kwam met de samenwerking met Nolost Capital, een adviesbureau gespecialiseerd in het optimaal benutten van het menselijk kapitaal in een organisatie. “Nolost Capital kwam hier als een donderslag binnen. We zijn met hun wetenschappelijke aanpak gaan kijken naar de oorzaak van de onvrede bij de medewerkers. Dus niet een gewoon medewerkerstevredenheidonderzoek, dan meet je de symptomen, maar kijken naar de intrinsieke motivatie van het individu.”

Die samenwerking heeft ertoe geleid dat Pilz nu via een nieuwe methodiek echt ‘stuurt op geluk’ en een compleet pakket heeft om haar medewerkers intrinsiek gemotiveerd te krijgen en te houden.

“Toen we het eerste onderzoek gingen doen heb ik tegen mijn mensen gezegd dat wij ons gingen richten op het verbeteren van het arbeidsgeluk. Op één persoon na, deed iedereen mee. Toen we het onderzoek voor een tweede keer deden, hadden we een score van honderd procent. Iedereen ziet het belang van deze aanpak. En iedereen ervaart het verschil.”

Pilz Nederland heeft in een paar jaar tijd het hele bedrijf per afdeling doorgelicht. De uitdaging was om vanuit de intrinsieke motivatie van de werknemers de juiste voorwaarden te scheppen voor individueel succes en arbeidsgeluk. Het hele proces heeft Jan meer gebracht dan hij ooit had gedacht. Zo bleek de werkelijke behoefte van de medewerkers om te kunnen presteren geheel af te wijken van hetgeen hij aannam. De afwijking was meer dan 25%. “Dit is volgens Nolost Capital een normale waarde.  De aanname die je als manager doet omdat je denkt dat je je personeel zo goed kent, is dus niet correct.”

Jan: “We denken altijd maar dat je mensen met meer salaris en een grotere auto moet belonen om ze gemotiveerd te houden. Maar bij onze mensen speelt dit helemaal niet. De persoonlijke drijfveren en het beschikbare talent van werknemers zien en die vervolgens op de juiste manier inzetten, zorgt voor echt gelukkige werknemers.”

Sociale innovatie

Het onderzoek leidde meteen tot diverse veranderingen. “Er werd weinig feedback gegeven in het bedrijf terwijl daar wel behoefte aan was. Het hele bedrijf kreeg daarom feedbacktrainingen. Ook de interne communicatie is sterk verbeterd. Nieuwswaardigheden van afdelingen of teams die interessant zijn voor het hele bedrijf worden nu via het intranet organisatiebreed gedeeld. Daardoor is de betrokkenheid van onze werknemers, die vaak op locatie werken, sterk toegenomen.”

Het benutten van de verschillende talenten van de mensen is door Pilz nu ook onder andere vormgegeven in jobcraften. Samen met Nolost Capital keken medewerkers kritisch naar hun takenpakket. Vragen als welke taken vind je minder leuk en kun je die taken aan een collega kwijt, leidden waar mogelijk tot een onderlinge herverdeling van taken. “Dit zorgt voor variatie in het werk en een verdere ontwikkeling van werknemers.”

Ook bij het werven voor nieuwe vacatures vinden ze bij Pilz het talent en de motivatie van de kandidaat veelzeggender dan een specifiek behaald diploma. “In de praktijk betekent dit dat we met een breder profiel werken om te zoeken naar de juiste persoon. De persoonlijkheid en de mens zelf, die staan centraal in proces.

Jan is nog niet klaar bij Pilz Nederland. Hij wil deze nieuwe manier van denken en werken delen met andere Pilz-vestigingen. “Wij gaan voor gelukkige mensen in een veilige omgeving met veilige machines. En dat wereldwijd. Alle voordelen die wij hebben ondervonden willen we delen met andere ondernemers. Zodat zij ook meer energie, effectiviteit, bevlogenheid, passie en geluk ervaren!”

Resultaten

  • Gelukkiger werknemers
  • Verdubbeling winst
  • Verhoging productiviteit
  • Minder dan 1% ziekteverzuim
  • Groei in omzet en omvang

Verwijzing:

Bedrijf: https://www.pilz.com/nl-NL

Interview Syntens / Leontine Vreeke

Steekwoorden

Duurzame inzetbaarheid, Sociale innovatie, Talentontwikkeling, Teamwerken

Sector

Industrie en voeding

Topsector:

HTSM