Overwin de innovatieparadox

2011 – Arjen Verhoeff, werkzaam bij werkgeversvereniging AWVN, promoveerde in het voorjaar van 2011 op een proefschrift over nut en noodzaak van sociale innovatie. In het tijdschrift Werkgeven van werkgeversvereniging AWVN geeft hij kort de essentie weer.

Noodzaak
In de huidige economische context is het voor innovatieve ondernemers van belang om samen te werken met andere ondernemingen en kennisinstellingen. Ondernemers zijn grotendeels afhankelijk geworden van netwerken, ideeën en kennis van buiten de organisatie, maar moeten ook de eigen werknemers niet vergeten. In de kern draait sociale innovatie om de interactie tussen alle bij het bedrijf betrokken stakeholders; het regisseren van de interne en externe relaties.

Nut
Verhoeff heeft voor zijn onderzoek gekeken naar een aantal bedrijven die serieus met sociale innovatie bezig zijn. De bedrijven presteren ook onder moeilijke omstandigheden, zoals de huidige crisis, beter dan concurrenten die dat niet doen.

Je moet echter alleen investeren in sociale innovatie als je oprecht overtuigd bent van het idee dat het stimuleren van ondernemend gedrag de toekomstperspectieven van je bedrijf ten goede komt. Wie vanuit die overtuiging handelt zal ook andere mensen weten te overtuigen en hun vermogen tot innoveren en verbeteren triggeren en plukt daar de vruchten van.

Voorwaarden
Sociale innovatie komt niet tot stand zonder dat de top van de organisatie overtuigd is, zonder voortdurende dialoog binnen het bedrijf en zonder ondernemende context (ruimte voor werknemers en duidelijke richting om de energie te focussen en bundelen)

Veel bedrijven zijn verstrikt geraakt in de zogenaamde innovatie paradox. Ze hebben genoeg goede ideeën en kennis in huis om die te verwezenlijken, maar komen niet tot de volgende stap om de ideeën daadwerkelijk nader te onderzoeken en exploreren om ze uiteindelijk te gelde te maken. Het overwinnen van deze paradox kan een goed aanknopingspunt zijn voor de organisatiebrede dialoog over hoe ondernemender te handelen. Door deze dialoog ontstaat een gemeenschappelijke taal en uiteindelijk een gemeenschappelijk doel, congruentie over de insteek en oriëntatie van het bedrijf.

Mensen hebben van nature de neiging om zaken makkelijker, slimmer en effectiever te organiseren, maar ze moeten hiervoor wel de ruimte krijgen. Zeker in de beginfase moet er ruimte zijn om fouten te maken en daarvan te leren. Koester daarom ook de mavericks in de organisatie, die mensen die altijd de andere kant oplopen dan de rest. Ze mogen lastig zijn, maar ze zijn ook hard nodig om grenzen te verleggen. Een kompas, een duidelijke consistente indicatie van waar het bedrijf op lange termijn naartoe wil (maar genoeg ruimte laat voor ondernemend gedrag) helpt bij het enigszins onder controle houden van het innovatieve proces.

Het organiseren van een dialoog en het creëren van een ondernemende context, moet in eerste instantie van bovenaf gebeuren. De rol van het management hierin is cruciaal!

Bronverwijzing
Het volledige artikel Overwin de innovatieparadox (2011) van Arjen Verhoeff in Werkgeven nummer 4 van 2011 is opgenomen in de bijlage.

Keywords
Sociale innovatie, Innovatie & innovatievermogen