Opening van zaken: beleid voor open innovatie

Dit advies gaat over de trend van Open innovatie en de beleidsconsequenties die daaraan verbonden dienen te worden. Open innovatie betreft het verschijnsel dat innovatieprocessen in het bedrijfsleven steeds meer tot stand komen door samenwerking van verschillende soorten partijen en door betrokkenheid van gebruikers bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Door over de grenzen van hun eigen bedrijf te kijken, krijgen bedrijven eerder en beter zicht op innovatieve ideeën, kennis en technologieën dan wanneer zij alleen op eigen bronnen zouden vertrouwen. Open innovatie geeft dus in essentie weer dat bedrijven in toenemende mate innoveren in interactie met andere partijen.

Onderzoeksvragen

1. Wat zijn trends in de innovatiepraktijk van bedrijven in Nederland; is er sprake

van een toename in Open innovatie?

2. Welke aanpassingen in (innovatie)beleid zijn gewenst om goed in te spelen op de

ontwikkelingen in de innovatiepraktijk van bedrijven?

Aanpak

Voor het antwoord op vraag 1 gaat het advies beschrijvend en analyserend te werk, met als doel het concept Open innovatie te verhelderen. Vraag 2 wordt beantwoord op basis van een analyse van de belangrijkste knelpunten die bedrijven ervaren bij Open innoveren. Daaruit komt een aantal beleidsvraagstukken naar voren, waarover het advies vervolgens aanbevelingen formuleert.

Het onderzoeksrapport Opening van zaken – beleid voor open innovatie (2006) is te vinden in de bijlagen.