Nurse Power! De kracht van het magneetziekenhuis

In de strijd tegen het personeelstekort in de zorg én om deze sector weer aantrekkelijk te maken wordt het ‘magneetziekenhuis’ omarmt. Het concept MagneetPlus is in Amerika al zeer succesvol gebleken. Hierbij hebben verpleegkundigen meer grip op het reilen en zeilen van de afdeling in hun ziekenhuis, verpleeghuis of thuiszorgorganisatie. Nurse Power!

MagneetPlus

Het probleem is niet het tekort aan verpleegkundigen, maar het tekort aan het aantal instellingen waar verpleegkundigen willen werken. 25 jaar geleden is in Amerika daarom onderzoek gedaan naar de reden waarom sommige ziekenhuizen in tijden van schaarste wél hun personeel konden behouden. Welke kenmerken bepaalden dit succes? De elementen waarmee deze ziekenhuizen zich onderscheidden werden beschreven als magnet-forces, zoals de kwaliteit van verpleegkundig leiderschap, organisatiestructuur, managementstijl, professionele ontwikkelingen en autonomie. Het kenmerk van deze methode is excellente zorg garanderen: topkwaliteit leveren dankzij een extreem gemotiveerd en betrokken team.

Waarom is dit sociale innovatie?

De individuele motivatie van medewerkers wordt samengevoegd met de belangen van de hele organisatie.

Het magnet-concept biedt instellingen de mogelijkheid om interne factoren zoals de condities waaronder het zorgpersoneel werkt te verbeteren. Deze tools leiden niet alleen tot een hogere arbeidstevredenheid van verpleegkundigen, maar ook tot een lager personeelsverloop. Hiermee kan een instelling zich dusdanig van andere instellingen onderscheiden dat het aantal openstaande vacatures binnen de instelling daalt. Verpleegkundigen hebben daarnaast veel meer te zeggen over de inhoud van het werk en voelen zich meer verantwoordelijk voor het resultaat.

Aanpak

Magneetziekenhuizen kennen een platte structuur en een decentrale besluitvorming. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn sterk vertegenwoordigd binnen alle niveaus van de organisatie: aan het bed, in het management en in het bestuur. Er is sprake van een participatieve managementstijl waarbij feedback geven en krijgen wordt aangemoedigd en gewaardeerd. Daarnaast stimuleert het management de professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Verpleegkundigen maken het verschil en zijn gelijkwaardige gesprekspartners van de directie en medische staf. Van hen wordt zelfstandig optreden verwacht, in lijn met de professionele standaard.

Status

Elf Nederlandse zorginstellingen starten na de zomer 2009 met de pilot ‘Magneetplus’. De instellingen krijgen na de pilot het label Magneetplus. Dit houdt in dat zij zich onderscheiden in uitstekende verpleegkunde en patiëntgerichte zorg. Het gaat bijvoorbeeld om het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, het Vlietland Ziekenhuis Schiedam, Icare Thuiszorg Flevoland Lelystad, Medisch Centrum Twente Enschede en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam.

Zie de bijlage voor het artikel ‘In Schiedam beslissen de verpleegkundigen’ (2009)
van C. Vos uit De Volkskrant en het essay ‘We’ve got Nurse Power’ (2009) van M. Willemse uit 2025.