Nieuwe ZZP-ers willen uitdaging en zelf hun werktijden bepalen

2013 – De  Zelfstandigen Enquête Arbeid is eind 2012 is uitgevoerd door TNO en CBS.

Adviseurs, ict’ers, bouwvakkers en andere zelfstandigen zonder personeel die eigen arbeid of diensten aanbieden (‘nieuwe zzp’ers’), zijn vooral vanwege de uitdaging aan de slag gegaan als zelfstandige. Ook willen zij vaak zelf hun werktijden kunnen bepalen. Hun tevredenheid daarover is groot.

Voor ‘klassieke’ zzp’ers zoals winkeliers en boeren – die goederen of grondstoffen verkopen – en voor zelfstandigen met personeel zijn een nieuwe uitdaging en flexibele werktijden van minder belang. Zij zijn juist vaker als zelfstandige begonnen, omdat zij dat altijd al wilden.

Nieuwe zzp’ers zijn vaker dan andere zelfstandigen heel tevreden over de mogelijkheid om in deeltijd te werken en de eigen werktijden te bepalen. Beroepen van klassieke zzp’ers bieden daarvoor veelal ook minder mogelijkheden. Klassieke zzp’ers zijn relatief vaak niet tevreden over hun inkomen. Zelfstandigen met personeel zijn vaker dan zzp’ers tevreden over hoeveel vraag er naar hun producten is.

Knelpunten in het werk

Nieuwe zzp’ers hebben in hun werk meer dan klassieke zzp’ers last van onnodig overleg en vergaderen. Daarentegen hebben zij minder problemen met onnodige administratie. Nieuwe zzp’ers worden wel relatief vaak belemmerd door files, vertragingen in het openbaar vervoer of andere vervoersproblemen. Dat hangt samen met de langere reistijd die nieuwe zzp‘ers vanwege de aard van hun werkzaamheden hebben.

De Zelfstandigen Enquête Arbeid 2012 (ZEA 2012) is een pilotonderzoek naar de werksituatie van zelfstandigen, dat is uitgevoerd met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eind 2012 hebben bijna 4 duizend zelfstandigen via internet de ZEA-vragenlijst ingevuld.

Verwijzing: Het onderzoeksrapport is te down loaden via de volgende link: www.monitorarbeid.nl/zea-2012.

Thema’s:  Arbeidsverhoudingen, Monitoring & Evaluatie, Zelfsturing

Bron: Onderzoeksrapport