Nieuwe verbindingen - Inspiratie voor innovatie

2010 – Hoe ziet onze samenleving in 2025 eruit? Dit weet niemand. De auteurs van dit boek geven een verrassende en inspirerende kijk op onze toekomst. Door als het ware door de top van de Maslow-behoeftepiramide te kijken – die dan een zandloper wordt – ontstaan talloze kansen voor innovaties. Het is voor organisaties belangrijk om de gebaande paden te verlaten en met veelal onverwachte partners ‘nieuwe verbindingen’ aan te gaan.

Ondernemingen en overheden zijn op zoek naar houvast in deze turbulente tijden. Zijn de aangeboden producten en diensten nog wel van deze tijd? Zijn ze bestand tegen ingrijpende ontwikkelingen als vergrijzing, verduurzaming en nieuwe internationale machtsverhoudingen?

En hoe om te gaan met trends als ‘lang gezond willen leven’, ‘schaarste aan tijd, ruimte en aandacht’ en ‘consumenten die steeds vaker ook ontwerper en producent zijn’? Volgens Peter Koudstaal en Greetje Bijloo, auteurs van Nieuwe Verbindingen, Inspiratie voor Innovatie, is de sleutel terug te gaan naar (Maslow)-behoeften, en hier op een geheel nieuwe manier naar te kijken.

De samenleving – zowel overheid als bedrijfsleven – probeert in al deze behoeften van mensen te voorzien. Steeds vaker blijkt dat deze niet meer enkelvoudig zijn, maar samensmelten met andere behoeften. Zo verwachten mensen dat voeding ook bijdraagt aan een goede gezondheid. Dat huizen naast het bieden van onderdak ook energiezuinig en veilig zijn. En dat scholen naast onderwijs, ook aandacht besteden aan gezondheid van de leerlingen. Zo zijn vele duizenden nieuwe verbindingen mogelijk.

Deze ontwikkeling is al decennia aan de gang en gaat naar verwachting van de auteurs de komende jaren een nog grotere vlucht nemen. Verwachting is dat nog voor 2025 de bestaande maatschappelijke indeling op zijn kop zal zijn gezet. Departementen zijn samengevoegd en de huidige sectoren zullen niet meer herkenbaar zijn. Klassieke indelingen zoals de standaard bedrijfsindeling voldoen niet meer. De lezer wordt zelf geprikkeld om vanuit een nieuw paradigma naar de toekomst te kijken.

Nieuwe Verbindingen, Inspiratie voor Innovatie is geschreven door de Syntensmedewerkers Peter Koudstaal en Greetje Bijloo. Peter Koudstaal (44) heeft een passie voor vernieuwing en heeft als innovatiemanager gewerkt aan grootschalige innovatieprojecten binnen bedrijfsleven en overheid. Momenteel maakt hij als manager Marketing & Innovatie deel uit van het MT van Syntens. Greetje Bijloo (58) verricht al jarenlang binnen Syntens onderzoek naar innovatie. Daarvoor heeft zij meegewerkt aan vele universitaire onderzoekspublicaties.

Keyword: Sociale innovatie