Niet iedere werknemer is een intrapreneur

2015 – In Nederlandse organisaties wordt het innovatief talent bij met name middelbaar- en hoogopgeleide werknemers te weinig benut, waardoor de economische groei wordt geremd. Een belangrijke kans voor het aanjagen van innovatie in Nederland ligt dan ook in het stimuleren van bottom-up ondernemend gedrag van werknemers binnen bedrijven, ook wel intrapreneurship genoemd.

Internationaal onderzoek laat zien dat intrapreneurship bijdraagt aan de innovatie en prestatie van bedrijven van iedere omvang. Intrapreneurs scoren ook hoog op ratings van innovatieve output in de vorm van implementatie van nieuwe producten, diensten, werkwijzen en kennis. Hoewel er in Nederland een groeiende interesse is voor intrapreneurship, zowel in het bedrijfsleven, bij de overheid als in het onderzoek (Stam et al., 2012), ontbreekt het aan een helder overzicht van wat er onder intrapreneurship wordt verstaan en waarin intrapreneurs verschillen van andere werknemers. Kennis hiervan is essentieel om te begrijpen hoe men intrapreneurship kan stimuleren. 

Enquête

Om deze lacune op te vullen hebben TNO en de Utrecht University School of Economics (USE) eind 2014 een vragenlijst over intrapreneurship ontwikkeld, de Intrapreneurial Behaviour Measure (IBM) geheten. (Zie elders in deze Kennisbank).De vragenlijst is uitgezet onder 596 Nederlandse werknemers met een leeftijd tussen 17 en 65 jaar. 

Enkele conclusies

Intrapreneurs zijn, in vergelijking met andere werknemers, vaker  man, aanmerkelijk vaker hoogopgeleid en maken op weekbasis meer werkuren. Bovendien hebben intrapreneurs  meer ervaring met zelfstandig ondernemerschap. Het kan zijn dat zij in het verleden zelfstandig ondernemer zijn geweest, maar ook dat zij het werknemerschap hier mee combineren. Tot slot hebben intrapreneurs vaker de intentie om een zelfstandige onderneming te starten, eventueel in de vorm van een spin-off van de huidige werkgever.

Om intrapreneurs voor het bedrijf te behouden, dienen bestaande organisaties een ondernemend klimaat te creëren, waarin het innovatieve talent van intrapreneurs kan floreren. Denk hierbij aan het verlenen van voldoende autonomie aan werknemers. Welke organisatorische factoren hier nog meer aan bijdragen en hoe deze te beïnvloeden zijn, moet nog nader worden onderzocht. 

Referentie

Liebregts, W., Preenen, P. T. Y., & Dhondt, S. (2015). Niet iedere werknemer is een intrapreneur. Economisch Statistische Berichten, jaargang 100 (4706) 26 maart 2015. Een pdf van het artikel is als bijlage toegevoegd. 

Thema’s: Intrapreneurship

Sector: n.v.t.

Bron: artikel