Niet harder, maar slimmer werken

2014 – In dezeduo column pleiten Frank Pot en Suzanne Molenaar voor het anders inrichten van het onderwijs zodat de leerkracht zich vooral kan richten op het onderricht van leerlingen, leerkrachten en andere begeleiders vooral kunnen doen waar ze goed in zijn en niet meer afhankelijk zijn van één persoon.

Met SlimFit verbeter je de resultaten door te werken aan technologie, organisatie en personeel. De sleutel tot succes is een inspirerende leider die de medewerkers  en hun vertegenwoordigers bij de veranderingen betrekt. Daarom ook  zijn de drie niveaus van de besturingsstructuur zo van belang: de autonomie, de mogelijkheid om een beroep te kunnen doen op collega’s en leidinggevenden en het overleg op afdelings- en schoolniveau.

Referentie

Pot, F. en S. Molenaar (2014). Niet harder maar slimmer werken. In: IMPACT. E-zine voor Onderwijs Anders Organiseren #1, januari, (column). https://kpcgroep.onlineblad.nl/#

Thema: Slimmer werken

Sector: Onderwijs

Bron: multi media