MKB en consultancy in Duitsland

Dit project in de Duitse regio Noord-Rijnland-Westfalen is gericht op de verbetering van de prestaties van het MKB en de werknemers door participatie van werknemers bij de ontwikkeling van vernieuwende strategieën. De belangrijkste doelstelling is de verspreiding van nieuwe kennis, methoden en tools in een groot aantal MKB bedrijven.

Het Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken van deze deelstaat ondersteunt innovatiestrategieën van de MKB-organisaties. De verschillende ondersteunende modules van dit beleid zijn ingebed in het programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Doelstelling

Verbeteren van het concurrentievermogen van het MKB en de werknemers.

Modernisering van de arbeidsorganisatie.

Ondersteuning bieden ten aanzien van ‘een leven-lang-leren’.

Gezondheid en veiligheid op het werk.

Verbeteren van de inzetbaarheid van de werknemers.

Aanpak
Het basisidee is dat het management en de medewerkers op een participatieve manier samenwerken aan vernieuwende strategieën op organisatorisch niveau. Dit heeft betrekking op de concurrentiepositie van de specifieke MKB’er en de werknemers. Meestal hebben de betrokkenen behoefte aan externe ondersteuning voor dit proces. Het proces bestaat uit de volgende stappen:

1)

Analyse van de huidige situatie.

2)

Creëren van een middellange termijn visie.

3)

Planning ten aanzien van de realisatie.

4)

Ideeën omzetten naar de praktijk (implementatie).

Met behulp van een consultant worden de mogelijkheden voor het MKB verder uitgewerkt en vervolgens uitgevoerd.

Methode: het zijn participatief en procesgeoriënteerde projecten.

De basisstructuur van de projecten is als volgt:

Een subsidieregeling voorziet in een 50%-financiering van de kosten van de consultant. Dit wordt gezien als een stimulans voor vernieuwing binnen het MKB.

Voor het uitvoeren van de projecten zijn 2300 particuliere bedrijven beschikbaar. Dit zijn kleine bedrijven met 1-10 consultants. Het betreft organisatieadviesbureaus die gespecialiseerd zijn in het werken met kleine tot middelgrote ondernemingen. Zij werken op een participatieve en procesgeoriënteerde manier en met behulp van methoden als TQM / EFQM en dergelijke.

De rol van het G.I.B. (Innovative Employment Promotion Company) is het verstrekken van informatie en het beheer van de kwaliteit. Het G.I.B. verleent service aan de locale organisaties en consultants in de vorm van:

het verstrekken van informatie (internet, gedrukte media, nieuwsbrief e.d.);

het organiseren van seminars en trainingen;

het organiseren van workshops voor uitwisseling van kennis en ervaringen;

monitoring en de controlerende functie.

Het financieringssysteem en elk gefinancierd project wordt goed bewaakt. Dit is belangrijk voor eventuele interventies ten aanzien van het kwaliteitsniveau en het schept tevens informatie over de projecten en het gehele systeem.

Resultaten
Gedurende de periode 2000 (vanaf het derde kwartaal) – 2007 (tot en met het tweede kwartaal) zijn er 10.460 projecten uitgevoerd. Circa 95 % van de participerende organisaties heeft minder dan 100 werknemers in dienst. De gemiddelde grootte van de MKB-organisaties is ongeveer 35 medewerkers. Momenteel worden jaarlijks ongeveer 1600 projecten gefinancierd.
De behaalde resultaten (na 1 jaar) zijn in onderstaande figuur weergegeven:

Om het effect in termen van de ontwikkeling van de werkgelegenheid te meten, wordt aan elke deelnemende organisatie gevraagd om het personeelsbestand in de onderneming aan het begin van het project in kaart te brengen (stagiaires, ongeschoolde en geschoolde werknemers, leidinggevend personeel, man / vrouw etc.). Aan het eind van het project wordt deze informatie opnieuw verzameld. Deze informatie kan vervolgens vergeleken worden met de ontwikkeling van de werkgelegenheid in alle ondernemingen van dezelfde grootte op regionaal en nationaal niveau. In alle jaren vond men in Duitsland een significant verschil tussen de ontwikkeling van de werkgelegenheid op nationaal en regionaal niveau enerzijds en de ontwikkeling van de werkgelegenheid van de deelnemende MKB organisaties anderzijds. Ten aanzien van de gemiddelde werkgelegenheidsprestaties scoorden de deelnemende organisaties 2-3% beter dan het gemiddelde op nationaal en regionaal niveau.

Succesfactoren

Belangrijke factoren voor succes zijn volgens het G.I.B. de volgende projectkenmerken:

Een holistische kijk op de organisatie.

Participatie van de werknemers.

Procesgeoriënteerde methode van de adviseurs.

 

Contactpersoon: G.I.B. / Dr. Friedhelm Keuken
https://www.gib.nrw.de/themen/arbeitsgestaltung-und-sicherung/potentialberatung