Methodiek Resultaatgericht Ondernemen (ROG)

Hoe kunnen ondernemers hun bedrijf effectiever aansturen en wat is er nodig om blijvend goede bedrijfsresultaten te boeken? Syntens heeft de afgelopen twee jaar samen met en specifiek voor het MKB een methode ontwikkeld om het organiserend vermogen van de ondernemer en de onderneming te vergroten: Resultaatgericht ondernemen (RGO). Deze aanpak is geschikt voor ondernemers en ondernemingen met mogelijkheden, maar waarbij het de ondernemer niet lukt om zijn ideeën te verzilveren.

Aanpak
De kern van de methodiek bestaat uit het verhogen van de zelfwerkzaamheid van medewerkers zodat ze een optimale bijdrage leveren aan de koers die helder door de ondernemer is uitgezet. Het traject resultaatgericht ondernemen bestaat uit een aantal stappen:

STAP 1: De koersvaststelling

STAP 2: De presentatie van de koers aan de medewerkers

STAP 3: De voortgang bijhouden

STAP 4: Coachen, inspireren en ontwikkelingsondersteuning van MKB-professionals

STAP 5: Evaluatie en continuïteit

Resultaten
De aanpak zorgt voor een effectief aanpassings- en verbeteringsproces dat aansluit bij het drukke leven van MKB’ers. Het zorgt ervoor dat een directeur zich minder bezig houdt met energieverslindende uitvoerende taken en het verhoogt tegelijkertijd de effectiviteit van de aansturing. Resultaatgericht ondernemen leidt tot een gezond bedrijf dat idealiter circa 20% van de omzet uit nieuwe product-marktcombinaties haalt. Een bedrijf waarbinnen medewerkers effectief zelfwerkzaam zijn, de missie voor iedereen duidelijk is, goede ideeën het daglicht bereiken en de ondernemer met een lagere werkdruk zijn visionaire en faciliterende taken vervult.

De methodiek is uitgezet in de brochure Resultaatgericht ondernemen voor MKB’ers: van koers tot resultaat.

Zie voor de brochure Resultaatgericht ondernemen voor MKB’ers: van koers tot resultaat (2008) van Syntens de bijlagen.