Meer efficiency bij JohnsonDiversey door Mission Directed Workteams

Streven naar meer efficiency kan een werkgever heel populair maken. De Enschedese vestiging van JohnsonDiversey, producent van reinigings- en hygiënesystemen voor de professionele markt, kreeg het voor elkaar met Mission Directed Workteams (MDW). Het bedrijf won hiermee de AWVN-Innovatietrofee voor het eerste kwartaal 2009.

Waarom is dit sociale innovatie?
De basis van MDW wordt gevormd door teams met eigen doelstellingen en een eigen toegevoegde waarden. Iedere afdeling bestaat uit één of meer teams, die hun eigen doelen, targets en bonussen vaststellen. Het idee is dat alle lagen van het bedrijf meedenken, meebeslissen en verantwoordelijkheid dragen.

Het managementteam geeft aan wat belangrijk is voor het bedrijf en wat de buitenwereld verlangt. De teams gaan vervolgens voor zichzelf na wat zij daaraan kunnen bijdragen; dit wordt vertaald in concrete doelen en gepresenteerd aan het managementteam.

Alles binnen MDW is bedoeld om informatie op een efficiënte manier uit te wisselen; van beneden naar boven en andersom én tussen de afdelingen. Door al deze discussies worden plannen en voornemens echt iets van de mensen zelf.

Aanpak
Het instrument MDW bestaat uit een serie bijeenkomsten op verschillende levels die onderling gekoppeld zijn:

·

Level 1: dagelijks teamoverleg met alle teamleden over de stand van zaken

·

Level 2: dagelijks overleg van de teamleiders over de planning, uitdagingen, afspraken en resultaten

·

Level 3: wekelijks overleg van de afdelingshoofden over de voortgang op de pijlers Kosten, Snelheid, Kwaliteit, Veiligheid, Mensen en Milieu.

·

Level 4: maandelijks overleg van het managementteam over de maandresultaten. Dit gaat vooraf aan het multi-overleg met de teamleiders, coaches en MT. Hier wordt tevens het beste team beloond met een wisselbeker en een financiële bonus

.

Naast deze methodiek om de doelen van de teams in lijn te brengen met de doelen van de organisatie, werkt JohnsonDiversey ook met de modules 5S, om de werkplek opgeruimd en veilig te houden, Team Coaching om de competenties van de teams in de gaten te houden en Asset Care, gericht op autonoom onderhoud.

Resultaten
MDW leidt tot alertheid bij de medewerkers: veiligheidsmeldingen en storingen worden spontaan gemeld door het personeel. Ook het productieproces is verbeterd. Mensen komen zelf dagelijks met nieuwe ideeën. Bepaalde lijnen zijn zo’n 8 á 10 procent efficiënter geworden door bijvoorbeeld een betere manier van ombouwen of het voorkomen van kleine stops. Daarnaast is het bedrijf vooral in veiligheid en kwaliteitsborging vooruit gegaan: inspectiediensten zijn steeds sneller klaar met controles.

Zie voor het volledige artikel Zelf je doelen én je bonus vaststellen van P. Boorsma uit WerkGeven 2/2009 de bijlagen.