Medezeggenschap en organisatievernieuwing

2010 – Veel ondernemingen en instellingen maken een vrijwel onafgebroken proces van verandering en reorganisaties door. Deze continue drift staat op gespannen voet met het adviesrecht in de medezeggenschap, dat gebaseerd is op de veronderstelling dat er sprake is van periodieke discrete beslismomenten. Deze spanning vraagt het uiterste van de kwaliteit en creativiteit van bestuurders en werknemersvertegenwoordigers om aan deze uitdagen het hoofd te bieden.

‘Medezeggenschap en organisatievernieuwing’ bevat negen uitgewerkte case studies, zowel van vooraanstaande bedrijven als van middelgrote ondernemingen, waaronder innemende vernieuwingsprojecten en de valkuilen daarbij. Deze uitvoerige casuïstiek is geordend in het perspectief van de veel geciteerde studie naar de ‘Vier scenario’s voor de toekomst van de medezeggenschap’.

Dit boek is het resultaat van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) en verbindt medezeggenschap aan organisatieontwikkeling en sociale innovatie. De auteurs zijn vooraanstaande specialisten op het terrein van de medezeggenschap en organisatieontwikkeling.

ISBN 9789023247074

Bestel hier het boek Medezeggenschap en organisatievernieuwing.

Keywords:
Medezeggenschap & sociale innovatie