Massive Open Online course (MOOC) Sociale Innovatie in de Logistiek

2018 – In dit TNO-rapport wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling en de opbouw van de Massive Open Online Course (MOOC) over sociale innovatie in de logistiek en worden de ervaringen van proefgebruikers geschetst.

 

Aanleiding

Bedrijven in de sector Transport en Logistiek voelen de voortdurende druk om te blijven vernieuwen en zo de concurrentie voor te blijven. Volgens diverse branche-organisaties (zoals TLN, EVO, STL) en de FNV gaan de adoptie en ontwikkeling van nieuwe technologie en operationele oplossingen niet snel genoeg. Zij werken nu samen en samen met TNO aan een programma om sociale innovatie in de Logistiek te stimuleren.

In dat kader en vooral om de betrokkenheid van en dialoog met medewerkers te stimuleren is MOOC ontwikkeld.

 

Inhoud rapport

In het eerste hoofdstuk wordt de focus van de tool besproken tegen de achtergrond van de doelstellingen van het genoemde programma.

De ontwikkelingsstappen van het instrument worden in hoofdstuk 2 beschreven. En de MOOC wordt hier beschreven aan de hand van doelstellingen, doelgroep en werkvormen.

In hoofdstuk drie komen aan bod de evaluatie door een onderwijsexpert en enkele planners en managers uit de sector die de MOOC als proef gedaan hebben. Hier uit vloeien aanbevelingen voort.

 

Aanbevelingen

De MOOC kan een zeer waardevol instrument worden voor de vernieuwing in de sector logistiek, een cursus gericht op het (midden)management. De versie die er nu ligt kan verbeterd worden door het voorzien in een moderator, meer van interactieve technieken gebruik te maken, door nog meer naar de toepassingen te verwijzen en door de cursus in (innovatie)team verband te doen.

 

Beschrijving MOOC op hoofdlijnen

In een bijlage is de beschrijving van de MOOC op hoofdlijnen opgenomen.

Er zijn twee modules:

1.     Sociale innovatie

2.     Innovatie adoptie.

Per module is er a) een test van de voorkennis van de cursist, b) een videocollege over de betekenis van het begrip en video’s van twee cases en c) vragen over sociale innovatie/adoptie van innovatie in het eigen werk. Voor het noteren en bewaren van de antwoorden en om op basis daarvan direct actie te ondernemen in de eigen organisatie (‘op wie stap je nu af om het hier over te hebben?’) is een persoonlijk antwoordformulier beschikbaar.

De cursus sluit af met een hoofdstuk ‘Verder lezen’.

 

Referentie

Boswinkel,R.A.; Oeij, P.R.A.; Kranenborg,K.; Torre, van der W.; ‘Massive Open Online Course over sociale innovatie in de logistiek’. Rapport voor NWO-TKI Logistiek. TNO Gezond leven, R18028, juni 2018.

Het rapport is als bijlage toegevoegd.

 

 

Thema: Innovatie en innovatievermogen

Sector: Logistiek

Bron: Onderzoeksrapport, Instrumenten/Tools