Koninklijke Ten Cate NV: Marktleider in hightech textiel

2010 – TenCate transformeerde de afgelopen 15 jaar van een traditioneel textielbedrijf tot een onderneming die focust op vernieuwende toepassingen van hightech materialen. Het bedrijf is wereldwijd marktleider in diverse nichemarkten. Niet alleen dankzij technologische innovatie, maar ook dankzij sociale en zogeheten open innovatie.

Achtergrond
De oorsprong van TenCate ligt in het begin van de achttiende eeuw – toen de familie Ten Cate in Almelo begon met het weven van textiel. Ze waren niet de enige in de regio; de textielindustrie was eeuwenlang bepalend voor de economie in Twente. Halverwege de vorige eeuw zette de organisatie in op een koerswijziging: de traditionele textielproducten maakten plaats voor materiaaltechnologisch textiel, zogeheten hightech materialen. Ze zijn actief gaan zoeken naar nieuwe toepassingen. Vandaag de dag produceert TenCate een grote verscheidenheid aan producten, voor de Nederlandse markt en tal van andere landen.

Open innovatie
De transitie van het bedrijf heeft zo’n tien, vijftien jaar geduurd. ‘Technologische innovaties zijn nodig om steeds een stap voorwaarts te kunnen blijven maken. Anders kom je terecht in een markt waarin het puur en alleen om de laagste prijs draait. Maar technologische innovatie alléén is niet voldoende. Om er het maximale uit te halen, moet je ook inzetten op sociale innovatie binnen de onderneming en op open innovatie met partijen buiten het bedrijf. De verschillende innovatietrajecten versterken elkaar’, geeft Ron Bijkersma, corporate director Human Resources, aan. Open innovatie krijgt bij TenCate vorm door intensieve samenwerking met onderzoeksinstituten, universiteiten en andere bedrijven in de keten.

Sociale innovatie
Ook voor de medewerkers van TenCate is er de afgelopen jaren veel veranderd; er is volop ingezet op sociale innovatie. ‘De mensen vormen het grootste kapitaal van een onderneming. Het is een intern netwerk dat zo open mogelijk moet kunnen functioneren’, aldus René Bosch, HR-directeur Nederland. Ron Bijkersma voegt toe: ‘Het bedrijf kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur. Het hoofdkantoor telt slechts 34 mensen, de meeste bevoegdheden liggen in de organisatie zelf. De onderneming bestaat uit verschillende divisies met elk een eigen, wereldwijd verantwoordelijke directie, de overige bevoegdheden liggen op de werkvloer. We geven mensen de ruimte om beslissingen te nemen en om fouten te maken. Vertrouwen is het uitgangspunt.’ Hierdoor ontstaat ruimte voor creativiteit en ondernemerschap; ook wordt de innovatiekracht binnen het bedrijf gestimuleerd. Het hoofdkantoor bewaakt de gang van zaken door enkele malen per jaar de prestaties door te nemen aan de hand van de doelen in het businessmodel. Technologische innovatie is een van de hoekstenen van dit model. ‘Om een werkomgeving te creëren waar vernieuwing gedijt, dagen we mensen uit om mee te denken.

Resultaten en uitdagingen
De vrijheden en verantwoordelijkheden dragen ertoe bij dat mensen graag bij TenCate werken. De gemiddelde medewerker is 23 jaar in dienst bij het bedrijf. ‘Al eeuwenlang hecht TenCate veel waarde aan goed werkgeverschap, onder meer vanuit de gedachte dat dit op lange termijn winst oplevert’, zegt René Bosch. Het ouder wordende personeelsbestand dwingt TenCate wel om na te denken over het thema duurzame inzetbaarheid. Bosch: ‘In samenwerking met AWVN kijken we hoe we de voorwaarden kunnen scheppen om mensen zo lang mogelijk aan het werk te houden. Bijvoorbeeld via aanpassingen in het rooster.’ Met het oog op de toekomst is behoud van kennis en vakmanschap ook een speerpunt. Daarom heeft TenCate onlangs een nieuw functiehandboek laten maken. Ron Bijkersma: ‘Hiermee zijn functies meer generiek en beter uitwisselbaar geworden. Dit betekent dat we mensen flexibeler kunnen inzetten binnen de diverse bedrijfsonderdelen.

De gehele casebeschrijving van werkgeversvereniging AWVN is opgenomen als bijlage.

Keywords: dynamisch management & Leiderschap, flexibel organiseren, innovatie & innovatievermogen, open innovatie.