JongeHonden: groeituin voor enthousiaste, ondernemende academici

2014 JongeHonden is een bureau voor detachering en advies, gevestigd te Utrecht. Het bureau is opgericht in 2000. Ze bieden flexibele capaciteit met junior ondersteuners die kunnen werken binnen projecten, teams of afdelingen. JongeHonden is voornamelijk actief binnen de ruimtelijke sector, de zorg en het onderwijs. Jonge honden (iedereen die werkt voor het bedrijf JongeHonden) zijn breed inzetbaar: ze kunnen worden ingezet als onderzoeker, organisator, communicator en adviseur. Momenteel (voorjaar 2014) werken er tweeëntwintig jonge honden. Gemene deler is dat alle jonge honden net een academische opleiding hebben afgerond of maximaal twee jaar werkervaring hebben. Op vrijdag hokken ze samen in het “Hok’’ (kantoor) om met elkaar de bedrijfsvoering te regelen. 

Sociale Innovatie
JongeHonden opereert als een netwerkorganisatie: de organisatiestructuur is opgezet om te bestaan uit zowel ondernemers en werknemers die samenwerken met elkaar om werk te zoeken. Jonge honden lijken allemaal dezelfde verantwoordelijkheden te hebben. Zo is iedere jonge hond betrokken bij acquisitie en doet zijn/haar eigen administratie . Het enige verschil tussen ondernemers en werknemers is dat de ondernemers financieel verantwoordelijk zijn. Alle jonge honden opereren onder dezelfde vlag: JongeHonden BV. Binnen de BV kunnen werknemers die willen ondernemen een Commanditaire Vennootschap (CV) starten of overnemen van een andere ondernemer. Vervolgens kunnen ze binnen de CV medewerkers aannemen. Er is ook ruimte voor jonge honden die wel willen ondernemen maar geen personeel aan willen nemen. Die jonge honden starten een CV voor zichzelf en worden gezien als freelancers of gaan aan de slag als ZZP’er binnen het concept.

De arbeidsrelaties binnen JongeHonden worden gekenmerkt door een hoge mate van autonomie en flexibiliteit. Enerzijds worden jonge honden vrij gelaten om zichzelf zoveel mogelijk naar eigen keuze te ontwikkelen: ze kunnen vrij kiezen bij welke werkgever ze willen werken en welke interne taken ze willen verrichten voor JongeHonden. Door de hoge mate van autonomie doet iedereen werk wat hij/zij leuk vindt en blijft men betrokken. Anderzijds is de arbeidsrelatie flexibel, iedereen verlaat JongeHonden na enkele jaren. Medewerkers hebben tijdelijke contracten. Na ongeveer 3 jaar in loondienst bij JongeHonden te hebben gewerkt, moet men weg. Ondernemers kunnen langer blijven maar na enkele jaren wordt verwacht dat ook zij de onderneming overdragen aan een nieuwe ondernemer of de onderneming opheffen. Door structureel deze doorstroom binnen de organisatie te organiseren, ervaart JongeHonden een continue stroom van frisse inzichten en staat zij open voor nieuwe initiatieven. 

Aanleiding en Doelen
De oprichters van JongeHonden besloten voor zichzelf te beginnen omdat ze de vrijheid wilden hebben in het kiezen voor wie ze wilden werken en de te verrichten werkzaamheden. Zij vonden dat iedereen die bij JongeHonden werkte ook deze vrijheid moesten ervaren. Medewerkers moesten zelf kiezen voor wie ze wilden werken en welk werk ze wilden uitvoeren. Op deze wijze worden de specifieke vaardigheden van elke jonge hond zoveel mogelijk benut en gewaardeerd. Uit deze overtuiging ontstond het idee om met elkaar de onderneming te runnen. Inmiddels zijn de oprichters van JongeHonden zelf niet meer betrokken bij de bedrijfsvoering maar ze zijn stille vennoten in de BV. Toch is het principe van het geven van vrijheid in het kiezen van werk en het samen ondernemen geborgd gebleven in de organisatie

In het verlengde van het geven van vrijheid ligt de specifieke organisatiestructuur, bestaande uit meerdere CV’s, die gericht is op het stimuleren van ondernemerschap. De CV’s kunnen makkelijk worden opgezet en zijn specifiek ingesteld om korte tijd (rond 3 jaar) onder dezelfde ondernemer te blijven voortbestaan, zodat er ruimte is voor nieuwe toekomstige ondernemers. Zo hebben medewerkers de beste mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen middels het ondernemerschap. 

Organisatiestructuur
JongeHonden BV bestaat uit meerdere CV’s. CV’s worden opgezet door de ondernemers en de oprichters van JongeHonden. De ondernemers zijn de beherende vennoten, zij hebben management autoriteit, zijn financieel verantwoordelijk en staan een percentage van hun winst af aan JongeHonden BV voor gebruikmaking van de naam, netwerk en het concept JongeHonden. De oprichters zijn stille vennoten, zij hebben geen management autoriteit en zijn passieve investeerders die een percentage van de winst ontvangen van de CV. In het geval van een overname van een CV is er de mogelijkheid een percentage van de winst over te dragen aan de oud-beherende-vennoten waarvan de CV is overgenomen. 

Werkwijze
Iedereen, ondernemers evengoed als medewerkers, werkt in principe vier van de vijf dagen bij externe opdrachtgevers. Op vrijdag, een belangrijke dag voor JongeHonden, is het de bedoeling dat alle jonge honden naar het ‘Hok’ (kantoor) komen om met elkaar de organisatie te runnen. Een belangrijk onderdeel op vrijdag is acquisitie. Zoals voorheen besproken, kan iedereen zelf bepalen waar acquisitie te willen doen. Jongen honden zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van werk maar ze helpen elkaar als het nodig is, bijvoorbeeld door elkaar werk toe te spelen. In het geval dat het acquisitie proces niet succesvol verloopt dan kan JongeHonden makkelijk krimpen omdat iedereen tijdelijk bij JongeHonden waardoor er altijd een snelle doorstroom van jonge honden plaatsvindt.

Zoals gezegd doen jonge honden in principe alles zelf wat leidt tot een platte organisatie. Iedereen stelt bijvoorbeeld zelf zijn facturen op en houdt zijn declarabele uren bij. Taken zoals promotie, werving en selectie en facilitair management worden onderling verdeeld en uitgevoerd in projectteams. Taken van de projectteams zijn bijvoorbeeld ook het organiseren van een bijeenkomst met opdrachtgevers, het organiseren van een weekend weg met alle jonge honden en het managen van de lancering van een nieuwe website. Jonge honden bepalen zelf welke taken zij graag oppakken en worden gestimuleerd en aangemoedigd om zelf nieuwe ideeën te bedenken voor interne projecten. In dit proces krijgen jonge honden veel vrijheid en vertrouwen van de ondernemers en wordt iedereen als een gelijke behandeld. In ruil daarvoor verwachten de ondernemers dat iedereen ook zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

Om voorbereid te zijn op deze wijze van werken krijgen nieuwe medewerkers een mentor toegewezen en volgen ze enkele interne opleidingen, waaronder praktische workshops zoals een cursus hoe acquisitie te doen en projectmanagement en een meer theoretische cursus over de geschiedenis van JongeHonden. Na de eerste verlenging van het arbeidscontract, wat na een halfjaar werken plaatsvindt, krijgt men een budget voor persoonlijke ontwikkeling dat men naar eigen goeddunken kan besteden om de eigen vaardigheden verder te ontwikkelen. Daarnaast vindt er, eens per twee maanden, een persoonlijke ontwikkelingssessie plaats.

De afstemming  over de stand van zaken binnen de CV’s vindt eens per maand plaats met een bijeenkomst met de ondernemer en zijn/haar medewerkers. Eens per zes weken vindt er intervisie plaats binnen elke CV over een onderwerp dat gekozen is door het team.. Er is ook een maandelijks ondernemersoverleg voor de interne afstemming onder de ondernemers over onderwerpen zoals de koers van JongeHonden en om te besluiten welke CV nieuwe medewerkers opneemt.

Jonge honden die ondernemer willen worden moeten een ondernemingsplan schrijven wat moet worden goedgekeurd door alle ondernemers samen met de oprichters van JongeHonden. Wanneer het plan is goedgekeurd kunnen de toekomstige ondernemers een CV overnemen van een andere ondernemer of zelf een CV starten of als ZZP’er aan de slag gaan..

Eens per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd om de oud-ondernemers van JongeHonden te betrekken bij de organisatie en bij het netwerken en ideeën uitwisselen met elkaar. Netwerken is belangrijk voor JongeHonden omdat het tot nieuwe ondernemingskansen leidt. 

Resultaat
Al bijna 14 jaar lang functioneert JongeHonden goed. Het bedrijf groeide na de start snel uit van twee naar 45 man en drie vestigingen . Na een klein verloop rondom de crisis is het aantal altijd bewust rond de 25 gebleven. Dit omdat zij een bepaalde kleinschaligheid wil bewaren. Nooit heeft JongeHonden wegens financiële problemen werknemers hoeven ontslaan. De financiële resultaten zijn positief.

Volgens een geïnterviewde jonge hond is er een hoge mate van solidariteit onder de jonge honden, aangezien men bereid is om waardevolle informatie over mogelijke nieuwe opdrachtgevers te delen en met elkaar meedenkt en elkaar helpt. Iedereen probeert bijvoorbeeld nieuwe opdrachten binnen te halen, zelfs wanneer men zelf druk is. Dit omdat iedere jonge hond het belang ervan in ziet dat hij/zij bijdraagt aan eventueel werk in de toekomst.  Medewerkers zijn betrokken, ondernemend en denken mee over de toekomst van de organisatie zonder bang te zijn om hun kritiek te uiten als ze het niet eens zijn met bepaalde beslissingen. Omdat er veel autonomie en vrijheid is en iedereen als gelijk wordt gezien, ervaren jonge honden geen verschil in hiërarchie. De positieve sfeer binnen de organisatie draagt bij aan het creëren van een veilige omgeving waarin iedereen zich zeker voelt om nieuwe ideeën voor te stellen en uit te voeren in de praktijk. Deze ondernemende houding wordt ook gefaciliteerd door de hoge doorstroom van medewerkers waardoor er veel ruimte is om nieuwe ideeën en initiatieven te ontplooien. De hoge doorstroom van medewerkers binnen JongeHonden heeft een doel: zo is er niemand binnen de organisatie die zegt ‘dit idee hebben we al een keer uitgevoerd’. Als gevolg hiervan wordt het wiel waarschijnlijk vaak opnieuw uitgevonden maar elke medewerker heeft zo de mogelijkheid zijn/haar eigen creatieve oplossingen te ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt de hoge mate van vrijheid soms ook als spannend ervaren omdat men zelf initiatief moet nemen; niemand komt jou vertellen wat je moet doen. Gesteld kan worden dat de werkwijze van JongeHonden de kenmerken van een netwerkorganisatie heeft en dat deze organisatie een goede en leerzame eerste werkgever is voor de jonge honden. 

Referentie
Meer informatie over JongeHonden is te verkrijgen via de website:https://www.jongehonden.com/
https://www.mooiebedrijven.nl/jonge-honden/

Een document met de case is  bijgevoegd.
Zie ook een beschrijving van 18 mei 2015 op de site nieuw organiseren:
https://www.nieuworganiseren.nu/cases/jongehonden-samen-de-baas/