Investing in Workplace Innovation Pays Off for SMEs: A Regional Innovation Initiative from the Netherlands

2015‘Investeren in Sociale Innovatie loont voor MKB bedrijven: een regionaal innovatie initiatief in Nederland’. In dit artikel worden de resultaten van het project ‘Mijn bedrijf 2.0’ voor een Engelstalig publiek beschreven. (Zie elders in deze Kennisbank voor meer publicaties en casebeschrijvingen en films.)

Van 2009 tot 2013 werd het sociaal innovatieve project ‘Mijn bedrijf 2.0’ uitgevoerd in de provincie Utrecht.  Het doel was de innovatiekracht van het midden en kleinbedrijf te versterken. Deelnemende bedrijven vulden een vragenlijst in over de sociale innovatiekracht van hun bedrijf. Sommige van deze bedrijven voerden daarna een sociaal innovatieve verbetering in, terwijl andere bedrijven er voor kozen om niet deel te nemen. Aan het einde van het project liet een tweede meting met de vragenlijst zien dat die bedrijven die een maatregel genomen hadden, significant beter scoorden op innovatiekracht. De bedrijven die niet deelnamen, rapporteerden een kleine teruggang. Terwijl de bedrijven in de regio zowel voor als na het project een hogere score hadden op sociale innovativiteit dan een nationale referentiegroep, wijst de toename van sociale innovatiekracht van de regionale MKB’s die maatregelen hebben genomen er op dat het project een positieve impact had op sociale innovatiekracht. Verder rapporteren deze bedrijven ook positieve effecten op de prestaties van de onderneming, ze realiseerden hun doelen en verbeterden de arbeidsproductiviteit. 

Verwijzing

Oeij, Peter; de Vroome, Ernest; Bolland, Astrid; Gründemann, Rob; van Teeffelen, Lex, ‘Investing in Workplace Innovation Pays Off for SMEs: A Regional Innovation Initiative from the Netherlands’. In: International Journal of Social Quality, Volume 4, Number 2, Winter 2014, pp. 86-106(21).

Thema’s: Innovatie & Innovatievermogen, flexibel organiseren, monitoring & evaluatie, MKB

Sector:  Diverse

Bron: Artikel