Interne flexibilisering biedt kansen. Sociale innovatie leidt tot betere prestaties

2017 – De SER bereidt zich voor op een eventuele adviesaanvraag interne flexibilisering. In het kader daarvan is Frank Pot  geïnterviewd voor het SER Magazine van juli/augustus 2017.

Korte inhoud

De boodschap van Pot is in het kort:

  1. ga daar niet iets apart voor optuigen. Allerlei thema’s, zoals duurzame inzetbaarheid, flexibilisering van de organisatie, stresspreventie enz. overlappen en zijn tegelijk aan te pakken door sociale innovatie. Ga dàt opnieuw bevorderen.

  2. interne flex gaat niet zozeer en niet alleen om interne mobiliteit en flexibele werktijden (flexibele werknemers) als wel om het zodanig organiseren van het werk  en het creëren van zodanige functies  en zodanig goed werkoverleg dat de organisatie flexibel wordt.

Referentie

Elke van Riel. Interne flexibilisering biedt kansen. Sociale innovatie leidt tot betere prestaties. In; SER Magazine, juli/augustus 2017 – Nr 7/8. (pp. 14 – 16). Het artikel is als bijlage toegevoegd.