ING: Goed werkgeverschap, goed werknemerschap

Een goede werkgever zorgt voor een prettig werkklimaat, uitdagende arbeidsvoorwaarden en stimulerend personeelsbeleid. Maar de werknemer heeft ook een verantwoordelijkheid: hij dient aan zijn eigen inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te werken. Bij reorganisaties is het van belang dat de medewerkers werken aan hun eigen mobiliteit door het volgens van cursussen en opleidingen.

Waarom is dit sociale innovatie?
Medewerkers maken zichzelf sterker en de organisatie kan soepeler reorganiseren.

Doelstelling
De gedachte achter het nieuwe beleid is eigenaarschap: medewerkers hebben expliciet een eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten zelf aan hun eigen inzetbaarheid en mobiliteit werken, in samenwerking met ING zelf.

Aanpak
ING zet al jaren sterk in op inzetbaarheid en heeft nu vastgelegd dat medewerkers ook zelf aan hun inzetbaarheid kunnen werken. Zij krijgen daartoe de beschikking over een employabilitybudget en ondersteuning bij de besteding van dat budget. ING heeft daarnaast concrete afspraken gemaakt over levensfasebewust beleid en flexibiliteit. Er wordt veel aandacht besteed aan een sociaal klimaat waarin werknemers langer fit en vitaal blijven, onder meer door versoepeling van werktijden.. 
Ook het vernieuwende beloningssysteem, dat concurrerender en resultaatgerichter werken stimuleert, heeft ING in nauwe samenwerking met ondernemingraad en vakbonden ingevoerd.

Resultaten
Medewerkers maken goed gebruik van het nieuwe employabilitybudget: zo’n 4000 mensen doen er al aan mee.
Voor haar toonzettende CAO- afspraken, gericht op ondersteuning van de organisatieontwikkeling én de persoonlijke groei van 29.000 medewerkers ontving ING de AWVN Innovatietrofee voor het derde kwartaal van 2008.
Zie de bijlage voor het volledige artikel ‘Goed werkgeverschap, goed werknemerschap’ van S. Peters uit WerkGeven 8/2008.