In gesprek met...

In gesprek met… – tien spraakmakende interviews over arbeidsverhoudingen en ondernemingsbestuur

2009 – Het initiatief voor dit boekje is afkomstig uit de wereld van de medezeggenschap en vond meteen gehoor in werkgeverskringen. Eerst luidde de vraagstelling hoe de medezeggenschap van werknemers op een hoger peil kan worden gebracht. Die vraagstelling ontwikkelde zich onherroepelijk tot iets breders. Wat is eigenlijk de bijdrage van alle stakeholders aan de innovatie (ook sociaal), de dynamiek en het welvaren van onze bedrijven? Zijn we daar tevreden over? En zo nee, wat is er nodig om nieuwe vooruitgang te boeken?

Dat een gesprek over de kwaliteit van de medezeggenschap zich al gauw verbreedt tot een gesprek over arbeidsverhoudingen en ondernemingsbestuur (‘corporate governance’) is niet verbazingwekkend. Maar de snelheid waarmee de gevolgen van de kredietcrisis zich aftekenden maakte het echt onontkoombaar. Het werd snel duidelijk dat het om een vertrouwenscrisis gaat en dat die zich niet beperkt tot het vertrouwen in enkele financiële instellingen. Daarop moet een antwoord worden gevonden, want vertrouwen is het cement van de samenleving. Zeker van de Nederlandse.

De interviews in dit boekje worden weergegeven in de volgorde waarin ze plaatsvonden. De zorgen van de initiatiefnemers werden door alle geïnterviewde personen herkend, hoe verschillende hun achtergronden ook waren.

Keywords: arbeidsverhoudingen & medezeggenschap