Hurks geveltechniek - Slimmer werken en opleiden

2013 – Hurks geveltechniek in Veldhoven, onderdeel van Hurks groep, is gespecialiseerd in ontwerp, fabricage en montage van aluminium- en stalen ramen en vliesgevels voor de bouw. Bij Hurks geveltechniek werken zo’n 60 medewerkers waarvan de helft in ondersteunende, ontwerp- en technische functies en de helft in de fabriek bij de productie en montage van aluminium puien en gevelelementen.

Slimmer werken
Slimmer werken is voor toeleveranciers in de bouw een must om te kunnen overleven. Om de medewerkers hierin ‘mee te nemen’ startte Hurks geveltechniek zo’n 1,5 jaar geleden een world class manufacturing (WCM) traject gekoppeld aan een BBL-opleiding op MBO niveau 2 voor alle productiemedewerkers. Naast lessen en workshops zijn er de tweewekelijkse whiteboard meetings waar zij problemen kunnen signaleren en verbetervoorstellen doen.

Aanpak
De directie en het MT namen het initiatief voor een verbetertraject van zo’n 2 jaar met als doel processen in het bedrijf beter op elkaar af te stemmen. De tweejarige BBL-opleiding operator productie techniek maakte daar integraal deel vanuit. Ondanks scepsis in het begin, waren medewerkers snel bereid om hieraan mee te doen. Het kunnen behalen van een erkend MBO diploma was daarbij een extra trigger. Een externe adviseur begeleidde het traject. Met zijn hulp werd begonnen met het toepassen van technieken als Lean, 5S, Kaizen en verbeterteams. Medewerkers namen daarin ook zelf initiatief, bijvoorbeeld door het verbeteren van hun werkplek, het verbeteren van procedures, het maken van instructies en gereedschapsborden, het toepassen van Kanban etc. De whiteboard meetings vinden nog steeds plaats om het traject van continu verbeteren te borgen.

Resultaten
Productieprocessen zijn beter op elkaar afgestemd. Er wordt een grotere hoeveelheid werk verzet. De doorlooptijd is van 2 weken naar 1 week teruggebracht en valt beter te voorspellen. Het werk oogt beter georganiseerd, de werkplaats is overzichtelijker en straalt rust uit. Dit creëert duidelijkheid en zekerheid voor de medewerkers. Productiemedewerkers zijn niet meer afwachtend maar komen met voorstellen of gaan er zelf mee aan de slag. Medewerkers koppelen meer zaken terug en er is een betere wisselwerking tussen medewerkers op de vloer en medewerkers op het kantoor. Medewerkers groeien in hun functie en zijn bereid meer verantwoordelijkheden te nemen. Werknemers worden zich meer bewust van hun eigenwaarde en het belang van hun bijdrage voor het rendement en het voortbestaan van het bedrijf.

Randvoorwaarden
Medewerkers moeten zich bewust worden dat zij zelf een groot aantal zaken kunnen bepalen. Verantwoordelijkheden krijgen, en ondervinden dat er met hun verbetervoorstellen iets gebeurt, dat motiveert. De directie moet faciliteren en open staan voor oplossingen, ook al kosten deze tijd en geld. Directie en management moeten de durf hebben om zaken los te laten. Communicatie en het afstemmen van informatie tussen de afdelingen onderling, is noodzakelijk voor een goede sturing van het werkproces.

Meer informatie
zie de websites: www.hurks.nl en www.hurksgeveltechniek.nl en www.socialeinnovatiebrabant.nl

Thema’s: Slimmer werken, Talentontwikkeling, MKB

Sector: Bouw

Bron: Case