High performance worksystems in Ireland - The economic case

165 Ierse ondernemingen werden in 2005 betrokken in een onderzoek naar de toepassing van high performance worksystems en de impact op de economische prestaties van deze bedrijven (periode 2003-2004).

Waarom is dit sociale innovatie?

Een high performance work system is een set van HR praktijken gericht op het optimaal benutten van het arbeidspotentieel door het maximaliseren van de informatiestroom en de vaardigheden en motivatie van de medewerkers.

Resultaten

Deze HR-praktijken bleken statistisch significant positief effect te hebben op de omzet per werknemer en de arbeidsproductiviteit en een statistisch significant negatief effect op het werknemersverloop. Als een onderneming zijn high perfomance work system –praktijken zou verhogen van het gemiddelde van de onderzochte ondernemingen naar een standaard deviatie boven het gemiddelde, dan zou volgens het statistisch significant model:

·

De omzet per werknemer met €50.000 toenemen

·

De arbeidsproductiviteit met 15,5% stijgen

·

Het werknemersverloop met 16% dalen

Zie voor het volledige rapport High performance worksystems in Ireland – The economic case (2005) van P. Flood, W. Liu, S. MacCurtain & J.P. Guthrie in opdracht van het NCCP de bijlagen.