Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL

2010 –  (update 2014) Met Het Nieuwe Werken (HNW) wil SNS REAAL in de eerste plaats de medewerkerstevredenheid verhogen in de overtuiging dat dat leidt tot een hogere productiviteit. Het werk moet leuker en goedkoper worden. Leuker, omdat HNW medewerkers op hun eigen verantwoordelijkheid aanspreekt en het sterk gericht is op ontmoeten en samenwerken. Goedkoper, door een besparing op kantoorkosten en een verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Waarom dit sociale innovatie is
Het gaat hier om een vernieuwde vorm van werken, waarin in werknemers meer zeggenschap hebben over hun werktijden, werkplaats en de manier van werken en meer verantwoordelijkheid dragen. Mede hierdoor wordt de arbeidsproductiviteit van de organisatie verhoogd.

Visie
Door los te maken wat onnodig vast zit (werkplek, werktijden, geografische locatie, managementstijl) en door moderne techniek (mobiel, draadloos, web 2.0) toe te passen, worden de voordelen van het informatietijdperk maximaal benut. Hiermee wordt een modernere, betere en leukere organisatie beoogd.

Doelstelling
Voor HNW zijn er doelstellingen voor de medewerker en voor de organisatie vastgesteld:

 Medewerker:
Betere balans werk en privé;
Aantrekkelijke werkomgeving;
Efficiënter en effectiever werken;
Meer samenwerken.

Organisatie:
Hoge medewerker tevredenheid;
Aantrekkelijke werkgever zijn;
Lagere kosten en hogere productiviteit;
Betere service richting de klant.

Aanpak
Voor 2010 waren er bij SNS REAAL gemiddeld 101 werkplekken per 100 medewerkers, werd iedereen op kantoor verwacht en de medewerkers werkten  tussen 9 en 5 in een traditionele kantooromgeving. Medewerkers werden aangestuurd op basis van input en control.
Waar HNW is ingevoerd, bestaan er bij SNS REAAL geen vaste werkplekken meer en zijn er gemiddeld  70 activiteitgerelateerde flexibele werkplekken ingericht per 100 medewerkers.

In 2009 zijn bij wijze van proef  twee locaties (Alkmaar en Utrecht) overgegaan naar de nieuwe manier van werken; het betrof 550 medewerkers. Gekozen is voor een integrale aanpak van de fysieke, virtuele en mentale omgeving van de medewerkers. Ondanks de crisistijd heeft SNS REAAL de plannen, die voor de crisis al waren gestart, doorgezet. Maar er is qua inrichting gekozen voor een budget neutrale aanpak. De bestaande gebouwen zijn gebruikt en ook het bestaande meubilair is gebruikt. De vergaderzalen zijn inmiddels wel uitgerust met technologische mogelijkheden, zodat medewerkers ook op afstand deel kunnen nemen aan vergaderingen. Medewerkers beschikken over een laptop, smartphone en werken in een moderne gestandaardiseerde IT omgeving.
De mentale omgeving houdt voor zowel leidinggevende als werknemer veranderingen in. Er moet nu immers op afstand leiding worden gegeven. Dit houdt in dat er gestuurd wordt op resultaat en de relatie gebaseerd is op vertrouwen. De medewerker krijgt meer verantwoordelijkheid en de leiding besteedt meer aandacht aan de sociale cohesie binnen de afdeling. Hier worden afspraken over gemaakt, het resultaat wordt gemeten en momenten van afstemming worden ingepland. Voor de medewerkers is de werkstijl veranderd, ze moeten heldere afspraken maken over resultaten en de verantwoordelijkheid voor deze afspraken nemen. Zij voeren het werk activiteit gerelateerd (best passend bij werkplek, locatie en tijd) en planmatig uit. Medewerkers moeten wel minimaal twee dagen per week op kantoor aanwezig zijn en dit wordt ook vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden. De medewerkers spreken elkaar aan op gedrag. Voor samenwerken vanuit verschillende locaties is het essentieel dat medewerkers elkaar informeren, kennis delen en communiceren.

Voor het creëren van draagvlak is er in 2009 besloten dat alle deelnemers aanwezig moesten zijn bij alle bijeenkomsten die georganiseerd werden voor de invoering van HNW. (Vanaf 2010 was dit niet meer verplicht). Deze bijeenkomsten waren onderdeel van een ontwikkelprogramma. Dit ontwikkelprogramma is opgezet voor medewerkers en leidinggevenden om ze voor te bereiden op deze nieuwe manier van werken en dit bestaat uit een aantal fases:
De eerste fase van de implementatie is gericht op de introductie van Het Nieuwe Werken. Er is een kick off voor de leidinggevenden. De leidinggevenden verzorgen vervolgens de kick off met hun medewerkers.
In de tweede fase zijn er workshops voor de leidinggevenden waarin de volgende punten centraal staan: waar sta je, waar staat je team en hoe ga je aan de slag?. Tijdens de workshop werken de deelnemers met de ‘360 graden feedback methode’. Daarna zijn er workshops voor leidinggevenden en medewerkers over hoe ze in de praktijk afspraken moeten maken. Ook is er een e-learning traject over Het Nieuwe Werken.
In de derde fase gaat het om de evaluatie en borging van Het Nieuwe Werken. Gedurende deze fase zijn er wederom workshops voor leidinggevenden en is er een workshop waarin leidinggevenden en medewerkers feedback kunnen geven op de gemaakte afspraken; de afspraken worden op deze manier geëvalueerd.

SNS Reaal is in de navolgende jaren doorgegaan met het invoeren van HNW per vestiging of afdeling, ondanks de grote problemen en financiële en structurele veranderingen waar het bedrijf in die periode doorheen is gegaan.
In 2015 moeten alle 6400 medewerkers over zijn gegaan op HNW. Ook de bedrijfstop.

Resultaten
De resultaten van de proef in 2010 met  550 medewerkers uit  Alkmaar en Utrecht zijn gemeten. De medewerkerstevredenheid was toegenomen van 7,18  tot  7,61. Van de medewerkers zegt 77% dat ze zelf effectiever werken. 92% van hen werkt 1½ dag  in de week thuis.

Na de proef, in december 2010 heeft de Raad van Bestuur besloten dat het hele bedrijf geleidelijk zal overgaan naar HNW.  En dat besluit wordt uitgevoerd.

Het bedrijf scoort goed op ranglijsten voor beste thuiswerkbedrijven en  beste werkgever en beste werkgever voor ouders met jonge kinderen.

Verwijzing
Voor de actuele stand van de invoering van HNW bij SNS Reaal, zie de website: www.snsreaal.nl.