Het creëren van ‘s wereld beste werkplek?

2013 – Hoe zou het zijn als je de beste werkplek zou kunnen ontwerpen? Om deze vraag te beantwoorden hebben de auteurs drie jaar lang honderden topmanagers ondervraagd om de ideale organisatie te beschrijven. Deze missie ontstond tijdens een onderzoek naar de relatie tussen authenticiteit en effectief leiderschap. Simpel gezegd: werknemers volgen geen leiders waarvan ze voelen dat deze niet authentiek zijn. Deze topmanagers maakten duidelijk dat om authentiek te zijn het eveneens noodzakelijk is om voor een authentieke organisatie te werken. Gebaseerd op de specifieke antwoorden van de topmanagers en los van de verschillen met betrekking tot de industrie en persoonlijke ambities vonden de onderzoekers zes overeenkomsten welke een organisatie beschrijven die het menselijk potentieel volledig aanspreekt. Deze punten zijn:

  • Laat mensen in hun waarde;
  • Ontketen  een transparante en relevante informatiestroom;
  • Vergroot de sterke punten van medewerkers;
  • Creëer zinvolle regels waar de mensen in geloven;
  • Laat zien dat en hoe het dagelijks werk zin heeft;
  • Sta voor meer dan alleen de aandeelhouderswaarde.

Dit is de “de ideale organisatie” waar individuele verschillen worden gewaardeerd, informatie vrij wordt gedeeld en de organisatie waarde toevoegt aan de medewerkers. Ondanks het vanzelfsprekende van deze punten zijn de ondervraagde topmanagers zich bewust van de voordelen welke tevens in diverse studies worden bevestigd. Neem bijvoorbeeld een studie van Hay Group welke beargumenteert dat bedrijven met veel toegewijde medewerkers een significant positief verschil te zien in het personeelsverloop, klanttevredenheid en omzetgroei. Echter zijn er weinig bedrijven welke aan alle zes van de bovenstaande punten voldoen vanwege traditionele en ingegroeide gewoontes en conflicterende belangen of deze punten zijn simpelweg te kostbaar om te implementeren. Eigenlijk stellen de auteurs dat de ideale organisatie voornamelijk alleen op papier bestaat en bieden de bevindingen aan als een uitdaging voor  topmanagers en organisaties om de meest productieve en belonende werkomgeving te creëren.

Werk kan bevrijdend of vervreemdend zijn, gecontroleerd, vernieuwend en homogeen. Ondanks de kansen welke nieuwe technologieën en generaties meenemen, blijven de onderliggende krachten van aandeelhouderswaarde en nog niet onderzochte bureaucratie aanwezig. Als gestreefd wordt naar creatie van een authentieke organisatie waarbij het menselijk potentieel volledig benut wordt, onderschat dan niet de uitdaging ervan. Bij succes blijft een dergelijke organisatie een positieve uitzondering maar voor de meeste organisaties echter louter een droom.

Verwijzing: Goffee, R., Jones, G.(2013) “Creating the Best Workplace on Earth”   Harvard Business Review. Het volledige artikel  is toegevoegd  in PDF.