Het belang van de werknemer - Sociale Innovatie in het MKB

2012 – Door sociale innovatie wordt de manier van werken in bedrijven verbeterd, waardoor de productiviteit omhoog gaat. Het is de bedoeling dat daarbij ook de kwaliteit van arbeid verbetert. Zo profiteren ook werknemers van sociale innovatie. Dat is de theorie. En ook de praktijk, zo constateren Chris D’havé, Willem de Lange en Peter Gelens na analyse van sociale innovatietrajecten in het midden- en kleinbedrijf.

Zij evalueren projecten die in de periode 2009 – 2011 zijn uitgevoerd in het kader van de Subsidieregeling sociale innovatie Advies (SIA) van OP Zuid. De projecten zijn ingedeeld in drie categorieën: vernieuwingen in de organisatie van werkprocessen en flexibilisering, employability en talentontplooiing van medewerkers en participerende aansturing. De conclusie is dat een aantal dilemma’s en vraagstukken voor werknemers in positieve zin worden opgelost in deze projecten. De betrokkenheid van medewerkers wordt groter, zij ondersteunen elkaar meer en leren beter samen in hun werk, de managementstijl is veranderd.

Het artikel bevat een kader met aanwijzingen hoe sociale innovatie in te voeren.

Verwijzing: D’havé, D. Lange, W. de, Gelens, P.Het belang van de werknemer. Evaluatie van sociale innovatie in het midden en klein bedrijf. In: Zeggenschap, december 2012, 40 – 42. (zie bijlage pdf.)

Thema’s: Monitoring & Evaluatie, MKB, Flexibel organiseren, talentontplooing, arbeidsverhoudingen

Bron: artikelen