Google: de innovatiemachine

2008 – Daar waar gesproken wordt over sociale innovatie, wordt gesproken over Google. Groei en winstgevendheid worden vooral bereikt door de bijzondere manier waarop Google met zijn werknemers omgaat: het bedrijf geeft haar medewerkers veel vrijheid en vertrouwen. De betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers is groot.

Google is een groot bedrijf waar de ontwikkeling van nieuwe applicaties van groot belang is. Naast de zoekmachine en reclamecapaciteiten is Google ook actief bezig met online productiviteit, blogging, online betalingen, sociale netwerken, enzovoort.

Sociale innovatie
Sociale innovatie binnen Google is geen opzichzelfstaand experiment of project, maar de hele bedrijfsvoering is er van doordrongen. Google stimuleert als geen ander bedrijf de menselijke dimensie van innovatie.

Doelstelling
Google’s missie is om de informatie op de wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken. Om deze missie te vervullen is technische innovatie onontbeerlijk; technische innovatie die met name bereikt wordt met behulp van sociale innovatie.

Aanpak

Bij Google is innovatietalent onderdeel van elke functiebeschrijving. Werknemers mogen 1/5 deel van hun tijd vrij besteden aan innovatie. Deze expliciete investering in innovatie levert veel nieuwe ideeën en producten op. Omdat innovatietalent zo’n groot onderdeel van een functieomschrijving is, heeft Google een strenge werving- en selectieaanpak: alleen de besten werken voor Google.

Bij Google heerst een cultuur waar fouten gemaakt mogen worden. Chaos is bij Google positief, niet negatief. Werknemers krijgen veel vrijheid en vertrouwen om over teamgrenzen heen te werken aan ideeën. Google biedt ook veel intellectuele prikkels, bijvoorbeeld door lezingen van gerenommeerde wetenschappers te organiseren.

De aanpak wordt gekenmerkt door Google’s 9 notions of innovation:

·

Ideas come from everywhere: Google verwacht dat iedereen mee innoveert, ook bijvoorbeeld de financiële afdeling.

·

Share everything you can: ieder project, deadline, nieuws binnen Google is toegankelijk via een hypermodern intranet.

·

You are briljant, we’re hiring: binnen Google is intelligentie en creativiteit belangrijker dan ervaring.

·

A license to purchase dreams: werknemers krijgen 1 dag per week om over innovatie na te denken.

·

Innovation, not instant perfection: Google lanceert nieuwe diensten in een vroeg stadium en vanuit kleine stappen.

·

Don’t politic, use data: werknemers worden gestimuleerd om niet te redeneren vanuit wat ze leuk vinden, maar dit te onderbouwen met cijfers.

·

Creativity loves restraint: werk vanuit een visie en geef mensen een deadline en regels om er te komen. Mensen hebben een doel/droom nodig!

·

Worry about usage and users, not money: Google richt zich op het aanbieden van eenvoudige en laagdrempelige diensten. Het geld volgt vanzelf.

·

Don’t kill projects, morph them: ieder project heeft wel iets herbruikbaars, zo is geen enkel project waardeloos of mislukt.

(Bron: https://images.businessweek.com/ss/06/06/marissa_mayer/index_01.htm ).

Resultaten
De werkwijze van Google resulteert in hoge winsten, tevreden aandeelhouders gedreven werknemers. Daarnaast kan Google zich momenteel één van de grootste spelers in de ICT-industrie noemen. Het bedrijf nam tevens verschillende andere internetbedrijven over, zoals YouTube en DoubleClick. Het merk Google is inmiddels het sterkste merk ter wereld.

Bijlage
Lees in de bijlage het volledig artikel ‘De innovatiemachine die Google heet’ van B. Iyer en T. Davenport uit Management Executive juli/augustus 2008. Dit artikel besteed naast sociale innovatie ook aandacht aan de technische innovaties.

In de bijlage is ook een verslag opgenomen van een bezoek aan Google in Zurich. Dit is geschreven door Yvette Tietema, adviseur Sociale Innovatie bij Argentum.

Keywords: Innovatie & Innovatievermogen, flexibel werken, innovatieve werkplekken