From Productivity Strategy to Business Case

2012 – From Productivity Strategy to Business Case: Choosing a Cost-Effective Intervention for Workplace Innovations.

In dit artikel presenteren de auteurs een aanpak voor kosteneffectieve interventies die leiden tot innovaties van de arbeidsorganisatie. De aanpak is bedoeld voor ondernemers die de productiviteit van een organisatie willen verhogen. De ‘business case methode’ wordt gebruikt om het Q4 model voor productiviteit te concretiseren. Het Q4 model ondersteunt de ontwikkeling van een productiviteitsstrategie die gevolgd kan worden om een kosteneffectieve interventie te kiezen. De benadering biedt een mogelijkheid om kwantitatieve factoren tegen kwalitatieve af te wegen; daarom is hij toepasbaar op zowel profit als de non-profit sectoren.  In het artikel worden de stappen van de benadering geschetst en twee case studies gepresenteerd uit verschillende sectoren (de publieke sector en de industrie) waarin de aanpak toepasbaar is gebleken. Het Q4 model levert praktische ondersteuning voor ondernemers bij hun inspanningen om te innoveren en de productiviteit te verbeteren en is niet bedoeld om de kwantiteit en kwaliteit van input en output factoren te meten. Het model ondersteunt ondernemers bij de bepaling van hun productiviteitsstrategie waarin ze een optimale mix zoeken van kwantitatieve en kwalitatieve input-en outputfactoren en het omzetten van deze strategie in praktische interventies. Bij de keuze tussen uiteenlopende commerciële opties ondersteunt het Q4 model bij het opstellen van een business case.

Verwijzing:

Oeij, P; Looze, de M; Have, ten K; Rhijn, van G., Graaf, de B; . From Productivity Strategy to Business Case: Choosing a Cost-Effective Intervention for Workplace Innovations.

JCC: The Business and Economics Research Journal , Volume 5, Issue 2, 2012, pp. 171-184 (pdf)

Thema’s: Dynamisch managen & leiderschap, Innovatie en Innovatievermogen, Monitoring en evaluatie.