FOVM: Digitalisering in het MKB

2008 – Het gebruik van digitale communicatiemiddelen als internet, e-mail en gsm verhogen de flexibiliteit van zowel ondernemer, klant, als werknemer. In een aantal mkb-sectoren en met name de detailhandel is digitalisering echter een nog relatief onontgonnen gebied. In een experiment in het kader van het project Dagindeling ESF-3 heeft de Federatie Samenwerkingsverband Ondernemersverenigingen Maastricht (FOVM) bij 5 MKB-bedrijven met behulp van digitalisering flexibele werktijden en aangepaste openingstijden gerealiseerd.

Doelstelling

Doel van het experiment was om met digitalisering van de bedrijfs- en werkprocessen bij MKB-bedrijven flexibele werktijden en aangepaste openingstijden te realiseren. Zodoende krijgen zowel werkgevers, werknemers als consumenten meer flexibiliteit bv t.b.v. de combinatie van arbeid en zorg. Kenmerkend voor de detailhandel zijn de traditionele, vaste werkprocessen op vaste locaties. Ondernemers in deze sector staan vaak onder economische druk en hebben nauwelijks tijd en middelen om zich te verdiepen in effectievere, snellere werkprocessen. Een van de gevolgen is het ontbreken van flexibele werktijden. Dit legt weer een grote druk op werknemers die huishoudelijke of zorgtaken willen combineren met hun baan. Ook consumenten, zelf vaak zogenoemde taakcombineerders, worden hierdoor beperkt.

Bij het project ‘digitalisering in het MKB’ waren verder betrokken: Syntens (innovatie adviseurs voor mkb bedrijven), de Hogeschool Zuyd, Universiteit Maastricht, gemeente Maastricht, de Kamer van Koophandel, ICT-organisaties en de brancheorganisatie Transport en Logistiek.

Resultaten

Door middel van een bedrijfsscan is onderzocht of en in hoeverre een model in te voeren is, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van internet en/of gsm. Hierbij is gekeken naar de mogelijke opzet van een interactieve website. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot het geven van informatie, het verwerken van bestellingen en het leveren van service via internet en/of (mobiele) telefoon. Ook kunnen bepaalde tijden vastgesteld worden voor het afhalen van bestellingen door klanten. Flexibeler werken wordt mogelijk doordat bestellingen vooraf kunnen worden klaargemaakt. Daardoor kan de werknemer in overleg met de werkgever flexibeler zijn of haar tijd invullen en is niet meer strikt afhankelijk van de vaste openingstijden. In veel gevallen is het zelfs mogelijk om de bestellingen op een andere locatie, eventueel bij de werknemer thuis, te prepareren. Hierdoor wordt het mogelijk om zorg en werk beter te combineren voor zowel de ondernemer, zijn medewerker alsook de consument.

Contactgegevens

Federatie Ondernemers Verenigingen Maastricht

J.J.M Persoon

043-6040339

persoon@hccnet.nl

Keywords: flexibel organiseren