Flexibilitijden - Naar een flexibele arbeidsmarkt in 2020

2008 – De nieuwste Hiteq-publicatie heet ‘Flexibilitijden’. De Nederlandse arbeidsmarkt kent in 2020 andere zekerheden dan de arbeidsmarkt van vandaag. Zowel voor werkgevers als voor werknemers. Dat is nodig om veranderingen in die arbeidsmarkt op te vangen en tegelijkertijd de welvaart in ons land op peil te houden. Flexibiliteit wordt een kernbegrip, gekoppeld aan nieuwe zekerheden als werk- en inkomenszekerheid. Hoofdrollen zijn weggelegd voor de werknemer die zorgt voor zijn eigen kwaliteiten of employability. En voor het bedrijf dat samenwerkt met andere bedrijven, onderwijsinstellingen en intermediairs om arbeidsmobiliteit en continuïteit in het werk te realiseren. Deze en andere bevindingen komen uit de Hiteq-publicatie Flexibilitijden over de route naar een flexibele arbeidsmarkt in 2020. De publicatie reikt oplossingsrichtingen aan voor de herinrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt vanuit het perspectief van werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid. De actualiteit van de vraagstellingen wordt onderstreept door het rapport van de Commissie Arbeidsparticipatie, ook wel Commissie Bakker. 

Keywords: Flexibel organiseren, arbeidsverhoudingen, duurzame inzetbaarheid