Flexibele arbeidsmarkt vergt herwaardering bedrijfssociologie

2011 – De voortgaande afbrokkeling van de verzorgingsstaat vergt een actievere bedrijfsspecifieke sociale politiek op organisatieniveau. Op dit moment is sociaal overheidsbeleid voornamelijk activerend arbeidsmarkt beleid dat wordt aangestuurd door de overheid en de sociale partners. Het sociale beleid van bedrijven en organisaties is in het verlengde daarvan in de loop der jaren te veel afhankelijk geworden van bedrijfsexterne instituties. Problematisch daarbij is dat het activerend beleid hoofdzakelijk gunstig uitvalt voor de beter opgeleide werknemers en tegelijkertijd beduidend minder positief voor de blauwe boorden en de onderkant van de arbeidsmarkt. Van voorbeelden uit het verleden in de arbeidsverhoudingen uit binnen- en buitenland kunnen we leren dat ook blauwe boorden gelijkwaardige aandacht op bedrijfsniveau vergen. Een ander daarmee samenhangend negatief gevolg van activerend beleid en de daaruit voortvloeiende flexibiliteit is toenemende vluchtigheid van arbeidsverhoudingen op bedrijfsniveau. Daardoor nemen binding en loyaliteit van werknemers aan organisaties af en mogelijk ook productiviteit. Herwaardering van de bedrijfssociologie kan bijdragen aan het oplossen van genoemde vraagstukken.

Over de rede
De rede is uitgesproken bij het afscheid als hoogleraar Comparatief arbeidsmarktbeleid aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen op vrijdag 9 december 2011 door prof. dr. Erik de Gier.

Verwijzing
De volledige rede Flexibele arbeidsmarkt vergt herwaardering bedrijfssociologie (2011) uitgesproken door prof. dr. Erik de Gier is opgenomen als bijlage.

Keywords: Flexibel organiseren & Arbeidsverhoudingen