Faster, Shorter, Cheaper May Be Simple; It’s Never Easy

2005 – In dit artikel wordt een experimenteel alternatief beschreven voor maandenlange herontwerpen van systemen. In het experiment, uitgevoerd door IKEA in 2004, heeft een groep van 52 belanghebbenden in één vergadering het bestaande productontwerp- en distributiesysteem tegen het licht gehouden, een nieuw ontwerp ontwikkeld, een strategisch plan opgesteld en werkgroepen gevormd geleid door de verantwoordelijke directeuren om het plan uit te voeren. In 18 uur was het plan af en getekend door de CEO, enkele sleutelfiguren en diverse klanten.

De vraag is nu: Is dit iets wat voorbehouden is aan IKEA? Of zou dit ergens anders ook kunnen? De schrijvers van het artikel veronderstellen dat één manier om in een zo korte tijd een systeem te herontwerpen, is om de belangrijkste stakeholders bij elkaar te brengen en ze in de gelegenheid te stellen om hun kennis te delen zodanig dat actie kan worden ondernomen zonder daarvoor toestemming van niet-aanwezigen nodig te hebben.

De methode die wordt gebruikt heet “Future Search” en is afgeleid van de volgende principes:

·

Het “hele systeem” in één ruimte, meestal 50 tot 80 personen, die beschikken over gezag, expertise, middelen, kennis en noodzaak.

·

Het gehele systeem verkennen, zoals bekend bij de aanwezigen, voordat gezocht wordt naar te repareren onderdelen.

·

Op zoek gaan naar een gemeenschappelijke basis en gedeelde aspiraties, waarbij problemen en conflicten slechts ter input worden gebruikt en dus niet als actiepunten.

·

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het proces in hun eigen subgroepen, voor het aanleveren en interpreteren van informatie en voor het nemen van implementatiebeslissingen.

Deze succesvolle bijeenkomst heeft binnen een jaar geleid tot lagere kosten en lagere prijzen onder behoud van winstmarges en productkwaliteit, hetgeen weer heeft geleid tot betere verkoop. De oorzaak hiervoor was betere beschikbaarheid van producten en de mogelijkheid om halverwege het jaar nieuwe producten te introduceren.

Zie voor het artikel: Faster, Shorter, Cheaper May Be Simple; It’s Never Easy. (2004) van Marvin Weisbord en Sandra Janoff uit ‘The Journal of Applied Behavioral Science’, Vol. 41, No. 1, 70-82 (2005) de bijlagen.

Keywords: innovatie & innovatievermogen, cocreatie.