Expedities in sociale innovatie: Social innovation for better jobs and performance

2009 – Deze engestalige working paper heeft de titel: ‘Social innovation for better jobs and performance’ en gaat in op sociale innovatie en de claim van gelijktijdige verbetering van de kwaliteit van de arbeid en de prestaties van de organisatie.

Over Expedities in sociale innovatie
Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) stelt auteurs in de gelegenheid uitgewerkte manuscripten en/of artikelen ter publicatie aan te bieden in de vorm van working papers onder de naam: ‘Expedities in sociale innovatie’. De onderwerpen hebben betrekking op het werkveld van het NCSI. Mogelijke thema’s zijn: de vernieuwing van arbeidsorganisaties, aansturing van organisaties, flexibilisering van werkprocessen, arbeidsverhoudingen, en het evalueren en monitoren van innovaties. Doelstelling is theoretische en empirische inzichten met elkaar te verbinden op basis van systematische experimenten of analyses. De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de standpunten verwoord in de tekst.

 
Verwijzing
De paper Social innovation for better jobs and performance (2009) van Frank Pot & Ernst Koningsveld is opgenomen als bijlage.
 
Keyword: sociale innovatie