Expanding innovation system en policy- an organizational perspective

2010 – Dit artikel is er op gericht een beter inzicht te geven in de Europese “good practices”. De nadruk licht op de integrale aanpak tussen technologische en sociale innovatie. Vanwege het innovatieve karakter van Finland, Duitsland, Noorwegen en Zweden zijn hun strategieën en beleidsvormen bestudeerd en beschreven in dit artikel.

Bronvermelding
Zie voor het artikel Expanding innovation system and policy – an organizational perspective (2009) van Elise Ramstad uit Policy Studies (https://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713442426) de bijlagen.

Keywords
Internationaal, overheid & sociale partners, sociale innovatie