Een leven lang leren in de techniek

Hiteq Centrum van innovatie  

Een leven lang leren in de techniek – autonomie + ondersteuning = motivatie

Hiteq Centrum van innovatie, 2010

Bestelnummer H00025 via Hiteq

80 pagina’s

Een leven lang leren is belangrijk voor de concurrentiepositie van sectoren waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Reden voor Hiteq om te onderzoeken wat er voor nodig is om een leven lang leren op gang te krijgen. Specifiek is antwoord gezocht op de vraag: ‘Wat zet een werknemer in de technische sector ertoe aan om deel te nemen aan een leven lang leren?’