Economische visie op de langetermijnontwikkeling van Mainport Rotterdam

https://www.odfworkshop.nl/files/logo_minez.pngEconomische visie op de langetermijnontwikkeling van Mainport Rotterdam

Ministerie van Economische Zaken, juni 2009
Publicatie-nr: 09Ol20
70 pagina’s

Het kabinet wil dat Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven sterk staan in de international concurrentie. Mainport Rotterdam kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom heeft het kabinet deze economische visie ontwikkeld, waarin de ontwikkeling op lange termijn van de Mainport Rotterdam, als onderdeel van een netwerk van zee- en binnenhavens, transport en logistieke knooppunten en industriële centra, centraal staat. Daarnaast besteedt het kabinet aandacht aan een aantal structurele en conjuncturele ontwikkelingen die vragen om aanvullende beleidsmaatregelen. Deze visie is tot stand gekomen met medewerking van het Havenbedrijf Rotterdam.

Te bestellen via www.ez.nl of door te bellen naar 0800-8051.

Gehele document te downloaden in bijlage