Easycratie. De toekomst van werken en organiseren

2010 – Easycratie is een boek over de voordelen en bedreigingen van de netwerk en informatiesamenleving en hoe bureaucratische organisaties daar het beste op kunnen inspelen. De schrijvers combineren eerder verschenen literatuur over veranderingen die optreden in de samenleving en eigen inzichten tot een nieuwe visie op organiseren: de easycratie.

Aan bod komen onder andere het fenomeen gratis beschikbare informatie en de steeds dalende kosten voor het verspreiden van informatie, die leiden tot veranderende verdienmodellen. De slagkracht van netwerken en de waarde van de weak ties, de vage kennissen die netwerken met elkaar verbinden en
zodoende het verspreiden van informatie bevorderen. Het loslaten van de
eerst-geld-gedachte en het afnemen van de noodzaak om dingen te bezitten.

Easycratie is volgens de auteurs een nieuwe manier van werken, organiseren én samenwerken die dwars door bestaande organisatiestructuren heen gaat. Samen met andere passionele professionals leer je volgens hen het verschil te maken, ongeacht je plaats in de ouderwetse hiërarchie. Je hoeft niet eerst CEO of manager te worden om het bedrijf of de afdeling te verbeteren. Je moet alleen even de juiste spelregels leren herkennen. Want van boven naar beneden werkt anders dan van beneden naar boven. Stel het doel centraal en niet de ‘regeltjes om de regeltjes’.

Over de Auteurs
Easycratie is geschreven door Martijn Aslander en Erwin Witteveen. Aslander is onder andere oprichter van het weblog Lifehacking.nl en houdt zich bezig met het verkennen van de netwerk- en informatiesamenleving en het bij elkaar  brengen van mensen, informatie en ideeën. Erwin Witteveen is een journalist/publicist.

Verwijzing
Geheel volgens de easycratische gedachte is het boek Easycratie gratis te downloaden via https://lifehacking.nl/gratis-downloads/.

Keywords
Flexibel organiseren, innovatie en innovatievermogen, intrapreneurship