E-zine: negen pilots sociale Innovatie in de Gehandicaptenzorg

2011 – In deze publicatie zijn de resultaten van het project Praktijknetwerken Sociale innovatie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) opgenomen. Negen gehandicaptenzorginstellingen experimenteerden op het gebied van sociale innovatie en professionalisering.

Opzet project:
Negen organisaties in de gehandicaptensector deden het afgelopen jaar mee aan het project Praktijknetwerken Sociale Innovatie van de VGN. Alle negen voerden ze een pilot uit op het gebied van sociale innovatie en professionalisering. Zo gingen ze onder andere aan de slag met een verdieping van levensfasebewust personeelsbeleid, met e-learning en het benoemen en ontwikkelen van professionele kracht. Het betreft de volgende organisaties:

  • Amarant onderzocht of het vitaliteitstraject Verzilver je Goud een goede manier is om vorm te geven aan de ontwikkelingsbehoefte van mensen van 45 jaar en ouder.
  • Amerpoort onderzocht waar de professionele kracht van haar organisatie ligt. Dat deed ze vanuit een waarderend perspectief: door te benoemen wat goed gaat.
  • Cello onderzocht welke elektronische leeromgeving voor medewerkers én cliënten het beste bij de organisatie past. Ze selecteerde een aanbieder en maakte een implementatieplan.
  • Kempenhaeghe ging aan de slag met het ontwikkelen en invoeren van intervisie in de verpleegkundige discipline. Dit gebeurde in een dynamische afwisseling tussen top-down en bottom-up.
  • Leekerweide heeft een concreet begin gemaakt met het gebruik van e-learning binnen de organisatie. Ze wil uiteindelijk komen tot een situatie waarin e-learning een vaste plek heeft in het leer- en ontwikkelaanbod.
  • Pergamijn heeft onderzocht hoe ze de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers kan vergroten. Ze heeft daarbij ingezoomd op de bruikbaarheid van het instrument Work Ability Index (WAI). Bovendien heeft ze gekeken welke organisatieveranderingen nodig zijn om duurzame inzetbaarheid te verankeren.
  • Sjaloom Zorg heeft gezocht naar manieren om persoonlijkheid en zakelijkheid met elkaar te verbinden en bespreekbaar te maken.
  • Talant onderzocht of, en zo ja hoe, een zelfdiagnose-instrument kan bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers en de verantwoordelijkheid die ze voor hun eigen leerproces nemen.
  • Tragel Zorg onderzocht hoe ze haar aanbod ‘Werk en Dagbesteding’ verder kon professionaliseren. Ook keek ze of er verschil was met de professionaliteit die gevraagd wordt voor het aanbod ‘wonen’.


E-zine:

Met dit e-zine wil de VGN haar leden binnen de branche kennis laten maken met de sociaal innovatieve projecten van deze negen instellingen en de waardevolle resultaten en inzichten die hieruit naar voren zijn gekomen. De VGN is van plan om in 2012 weer een Praktijknetwerk Sociale Innovatie te starten.

Verwijzing:
Zie de website: www.vgn.nl
Keyword: sociale innovatie