De zakelijke argumentatie voor Sociale Innovatie

2013 – Drie auteurs – betrokken bij EUWIN, een Europees lerend netwerk voor Workplace innovation (Sociale innovatie) hebben dit stuk (zie de bijlage) opgesteld. Het is bedoeld is om zakelijke beslissers te overtuigen van de voordelen van sociale innovatie, een ‘case’.

Zij stellen dat er vele bewijzen zijn voor een positieve bijdrage van sociale innovatie aan de prestaties van de organisatie aan de ene kant en het welzijn en de betrokkenheid van werknemers aan de andere kant. Het gaat om een nieuwe en meer participatieve manier van werken.

Verbazingwekkend is het dat ondanks deze bewijzen zo weinig bedrijven en instellingen sociaal innoveren. 

Wat zijn de bewijzen?

Uit onderzoek komt naar voren dat een groot deel van het innovatiesucces aan sociale innovatie moet worden toegeschreven. In het stuk wordt een aantal studies aangehaald waaruit positieve resultaten van sociale innovatie blijken voor onder andere: productiviteit, kwaliteit, klant service, omzet en winst. Uit Finse studies blijkt dat naast deze verbeteringen van de bedrijfsprestaties ook verbeteringen van de kwaliteit van de arbeid worden gerealiseerd. Ze lijken elkaar zelfs te versterken. En ‘participatie’ blijkt de belangrijkste drijfveer voor het samengaan van economische prestaties en het welzijn van de werknemers.

Bij sociale innovatie gaat het om het systematisch invoeren van praktijken die zijn voortgekomen uit de kennis, kunde en het innovatief inzicht van medewerkers op alle niveaus in de organisatie. 

Verwijzing

Peter Totterdill, Steven Dhondt, Neil Devons. The case for Workplace innovation. (De zakelijke argumentatie voor sociale innovatie). 2013. Het document is als bijlage (pdf) toegevoegd. 

Thema: Sociale innovatie

Sector: n.v.t.

Bron: paper