De toekomst van werk is niet sexy

De toekomst van werk is niet sexy

2019 – op NRClive een drieluik (waarvan de eerste begin september verscheen) over de toekomst van werk. 

In het eerste deel stellen de drie auteurs dat de discussie over de impact van nieuwe technologie alle kanten opgaat. Maar, bijvoorbeeld de aard en aantal van verloren en nieuwe banen is niet te voorspellen.
De toekomst is wel volledig afhankelijk van de keuzes die we nu maken. Daar moet een nieuwe participatieve aanpak van uitgaan. Kernstappen hierin zijn:     een technologie-analyse
   een organisatie-analyse
   een mensgerichte analyse.

Referentie
Paul Preenen, Steven Dhondt, Jos Sanders, TNO. ‘De toekomst van werk is niet sexy’.  NRClive 2 september 2019.

Lees deze en de volgende twee afleveringen van het drieluik op NRClive:  https://nrclive.nl/toekomst-van-werk-is-niet-sexy/

 

Thema‘s: Innovatie & Innovatievermogen; Innovatieve werkplekken
Sector: n.v.t.
Bron: multimedia