De toekomst van werk, een reis naar 2022

PWC 2014 – Nieuwe technologieën, dat wil zeggen data analyse en sociale netwerken, zullen in een snel tempo bepalen hoe mensen werken en oude business modellen vernietigen. Functie-inhoud en functienamen zullen sneller veranderen dan ooit in de geschiedenis. PWC bespreekt de gevolgen in deze brochure en helpt HR managers een blik in de toekomst te werpen. Zij bespreken drie mogelijke werelden van werk, zich baserend op hun onderzoek.

De oranje wereld

In deze wereld worden de bedrijven kleiner. Bedrijven gaan op in een netwerk van kleinere organisaties die zich op kleinere schaal specialiseren dan vroeger. Dat komt omdat  men verwacht dat kleinere bedrijven beter werken omdat zij minder regels hebben. Dit betekent meer werknemers met een flexibel contract en ze werken freelance voor enkele organisaties. Mensen zullen hun eigen merk voeren en hun vaardigheden etaleren alsof het eBay producten zijn. Technologie zal het voor de bedrijven gemakkelijker maken om deze mensen te vinden. Veel bedrijven zullen te klein zijn om een HR manager in dienst te hebben.

De groene wereld

In deze wereld wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid als drijfveer voor zaken doen, dominant. Zorgen om duurzaamheid en klimaat verandering worden de hoekstenen van het beleid. Regels en procedures en de vraag van de consument dwingen  bedrijven tot het kiezen van maatschappelijke verantwoordelijkheid als hun strategie. Technologie speelt een belangrijke rol in het transparant maken van de resultaten van de bedrijven op dit vlak. Groene bedrijven vermijden hiërarchie en hebben een platte en gelijkmatige organisatie structuur. Nieuwe gezinsvriendelijke bedrijfsuren, gaan gepaard met een behoefte aan banen waarbij het niet alleen meer gaat om zo hoog mogelijk loon.

De blauwe wereld

In deze wereld worden grote bedrijven steeds groter en zijn individuele behoeftes belangrijker dan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is een data gedreven maatschappij, waarin screening op een hoger niveau komt en sensoren plaats, prestaties en gezondheid van werknemers checken. Bedrijven zouden zelfs de gegevens van werknemers kunnen overnemen om ze te monitoren. HR heeft zeer geavanceerde meettechnieken ontwikkeld. HR specialisten hebben meer financiële, analytische en risk management vaardigheden nodig. Hun belangrijkste vaardigheid is het overtuigen van medewerkers om hun data ter beschikking te stellen.

Referentie

PWC. (2014). The future of work: A journey to 2022 [Brochure]. Zie de bijlage.