De kunst van het samenwerken

2007 – De nieuwbouw van Waterschap Rivierenland en de nieuwe manier van werken zijn het product  van actieve samenwerking binnen de organisatie en met externe partijen. Nu het pand in gebruik is,  is het een blijvende inspiratiebron voor intensief samenwerken. Het bestuur en de medewerkers werken onderling en met de vele partners in en buiten ons werkgebied samen aan duurzaam waterbeheer.

Op 21 december 2006 was het zover. Na vijf jaar voorbereiding heeft Waterschap Rivierenland het niet-alledaagse, duurzame en innovatieve kantoor aan De Blomboogerd in Tiel betrokken. Sindsdien is het een bezoeklocatie voor geïnteresseerden.

De nieuwbouw was nodig om de gehele kantoororganisatie die na de fusie en integratie van diverse waterschappen was ontstaan, centraal te kunnen huisvesten. Waterschap Rivierenland  heeft een uitdagend, complex en veelzijdig ontwikkeltraject doorlopen naar een meer transparante, ef?ciënte en effectieve manier van werken.

Het ontwikkelde gebouw en het kantoorconcept Habit@ bieden uitstekende randvoorwaarden om taken professioneel en klantgericht uit te voeren. Het kantoor en de inrichting met ?exibele werkplekken, de digitaal ondersteunde werkprocessen en het atrium voor publieksfuncties lenen zich perfect voor samenwerken, ontmoeten en kennis delen.

Omdat niet eerder een waterschap op deze manier nieuwbouw en organisatievernieuwing heeft gecombineerd, willen ze als lerende organisatie hun ervaringen, zowel de positieve als de negatieve, met andere (overheids)organisaties delen. Waterschap Rivierenland heeft een financiële bijdrage ontvangen van InAxis, commissie Innovatie Openbaar Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

ISBN: 978-90-811637-1-2

Keywords: Het Nieuwe Werken