De Goudmijn - roman over een lean-transformatie

2005 -Instrumenten zijn niet voldoende. In deze innemende roman worden de menselijke kanten van de implementatie van leanprincipes gedeeld. Naast technische knowhow over hoe lean geïmplementeerd dient te worden, wordt ook de minder aangename menselijke dynamiek getoond die ontstaat als de werkplek, mensen en gewoonten met elkaar botsen.

De Goudmijn is een goudmijn voor hen die een echte lean-organisatie willen ontwikkelen. Er wordt in gedaan wat in geen ander boek, fictie of non-fictie, ooit is gedaan, omdat er zowel menselijke als technische dimensies van een leantransformatie in begrijpelijke termen aan de orde worden gesteld.

ISBN – 13: 978-90-78413-01-1