De dynamische gemeente: Met 5 D’s naar een moderne arbeidsrelatie bij gemeenten

2014 – Het boek ‘De dynamische gemeente’ is geschreven door George Evers en Jeroen Pepers. Het boek geeft antwoord op de vraag: ‘hoe de arbeidsrelatie in de gemeentelijke organisatie te dynamiseren, op een manier die ertoe leidt dat de individuele ambtenaar in de toekomst in staat is en blijft om publieke waarde te realiseren middels zijn performance’.

De auteurs beschrijven vijf stappen, de 5 D’s die – niet noodzakelijk in een vaste volgorde –  kunnen worden gezet om met de gemeentelijke organisatie de permanent veranderende eisen van burgers en omgeving steeds adequaat tegemoet te treden. Het dynamische schuilt erin dat de geschetste cyclus steeds doorlopen dient te worden en dat van de ervaringen daarbij systematisch geleerd moet worden. Voor dat leren verwijzen de schrijvers naar de 70-20-10 regel die beschrijft dat het leren van mensen voor 70% geschiedt in en door het werk, voor 20% van collega’s en voor 10% door cursussen en opleidingen. 

De vijf D’s zijn: Doorlichten, Doorbreken, Doorselecteren, Doorontwikkelen, Doorverbinden. De focus is de performance van de medewerker en het doel het creëren van publieke waarde.

Per stap wordt beschreven: waarom dit nodig is, welke interventies en rollen er in deze stap zijn en wat goede voorbeelden zijn.

De voorbeelden dienen – met een korte beschrijving – als illustratie per stap. Ten tonele komen bijvoorbeeld de gemeenten: Lochem, Hollands Kroon, Katwijk, Dordrecht en De Ronde Venen alsmede de regio: West Brabant, Limburg (WIE Limburg), Friesland (Wisseluit Friesland). 

Referentie

Evers, G., Pepers, J. De dynamische gemeente. Met 5D’s naar een moderne arbeidsrelatie bij gemeenten. (2014) Den Haag: Sdu.

Lees meer op: https://www.caop.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/item/De-dynamische-gemeente-met-5Ds-naar-moderne-arbeidsrelatie/

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, Duurzame inzetbaarheid, Talentontwikkeling

Sector: Publieke sector

Bron: Boek