Crisis weinig invloed op innovaties metalektro

Uit de nieuwe halfjaarlijkse Arbeidsmarktmonitor blijkt dat de verslechterde economische situatie nauwelijks invloed heeft op de innovatieplannen van metalektro-bedrijven. Van de bedrijven verwacht 61 procent komend jaar een of meerdere technische innovaties door te voeren en 85 procent geeft aan dit binnen vijf jaar van plan te zijn. Ondanks de crisis zijn deze percentages vrijwel gelijk aan die uit eind 2007. Daarnaast wordt gewerkt aan sociale innovaties zoals een meer flexibele inzet van personeel, projectmatig werken en meer teamgericht werken. Ongeveer de helft van de bedrijven houdt zich met dit soort sociale innovaties bezig.

Zie voor het volledige artikel Crisis weinig invloed op innovaties in Metalektro (2009) van FME-CWM de bijlagen. Hier is tevens de Arbeidsmarktmonitor April 2009 te vinden.