CM Groep

2013 – CM Groep met hoofdkantoor in Breda is een zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in het afhandelen van sms-berichten en betalingen voor de b-to-b-markt. Er werken nu 122 mensen. 

De sociale innovatie
Iedereen doet in dit bedrijf wat hij of zij leuk vindt. Een nieuwe medewerker krijgt eerst de tijd om een paar maanden rond te kijken binnen het bedrijf en om uit te zoeken wat hij of zij echt leuk vindt om te doen en wat zijn of haar toegevoegde waarde kan zijn voor het bedrijf. Het bedrijf begeleidt de nieuwkomer hierbij  intensief. Daarna wordt voor persoonlijke groei gewerkt met vrijwillige, persoonlijke doelstellingen. Daarin benoemt de medewerker wat hij of zij van plan is om het werk slimmer te doen, benoemt hij of zij een persoonlijk doel en een doel waarmee het bedrijf naar een hoger plan wordt  gebracht.
Ongewenste verschillen (in status bijvoorbeeld) worden vermeden; er zijn geen leaseauto’s, geen directieparkeerplaatsen, geen targets, geen bonussen, geen MT, geen functieprofielen, geen hierarchie et cetera. Management wordt uitgevoerd in duo’s en er is geen managementoverleg.
Projecten en producten worden gereviewd in ‘waarom-meetings’ waaraan iedereen mag deelnemen.  Als een medewerker een idee heeft voor een vernieuwing of innovatie, krijgt  hij of zij de ruimte om dat op te pakken. 

Aanpak
De CM Groep werkt al sinds de start in 1999 volgens het principe dat iedereen doet wat hij of zij leuk vindt en hanteert het uitgangspunt: ‘elke dag naar je werk met een zaterdag-gevoel’.
Door de principes van gelijkwaardigheid consequent door te trekken in de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden, blijft het plezier in ondernemen en innoveren in stand. 

Resultaat
De CM groep is snel gegroeid in producten, markten, omzet (+7% in 2012) en werkgelegenheid (+ 67 fte van 2011 tot eind 2013). De bruto winst steeg tussen 2010 en 2012 van 1,7 miln. euro naar 3,2 mln. euro.
Reeds in 2006 kwam het bedrijf binnen op de FD lijst Technology Fast50, de lijst van de 50 snelst groeiende technologie bedrijven . In 2011 werd CM Groep uitgeroepen tot Great Place to Work. 

Referentie
In 2013 is CM groep een van de ‘Slimste bedrijven in Nederland’ geworden op de Energiedag van de MKB Krachtcentrale (Syntens). Het jury-rapport is als bijlage toegevoegd.

Thema’s: Dynamisch managen, Talentontwikkeling
Sector: ICT, Zakelijke dienstverlening
Bron: Case