Arbeidskwaliteit moet een indicator voor brede welvaart zijn

2019 – In het ESB Dossier Meten van Welvaart, houden Pot en Smulders een pleidooi voor het in de monitor opnemen van Arbeidskwaliteit als een indicator voor brede welvaart. 

Zonder arbeid geen welvaart. Maar arbeid is meer dan productiviteit en innovatie om materiële welvaart te creëren. In de Monitor Brede Welvaart wordt bij arbeid gedacht aan arbeidsparticipatie, maar de inhoud van het werk, van belang voor zingeving en duurzame inzetbaarheid, blijft buiten beschouwing. Welke indicatoren voor arbeidskwaliteit kunnen worden toegevoegd?

Het betoog bestaat in het kort uit drie punten:
De meeste mensen werken een groot deel van hun leven en van de dag.
De indicator arbeidsparticipatie voorspelt onvoldoende de kans op welzijn.
Indicatoren als interessant werk, steun van de leiding, tijdsdruk en baanonzekerheid geven inzicht in de kwaliteit van het werk

Referentie
Pot, Frank; Smulders, Peter. ‘Arbeidskwaliteit moet een indicator voor brede welvaart zijn.’ In: ESB Dossier Meten van Welvaart. Nummer: 47725 – 11 april 2019 – jaargang 104. 

Thema: Monitoring en evaluatie
Sector: n.v.t.
Bron: Artikel