ALMI Machinefabriek

2015 – ALMI B.V. in Vriezenveen is fabrikant van zowel eigen producten als onderdelen voor agrarische machines. In eigen productie maakt ALMI steenknippers, pijpuitslijpers en pijpuitklinkers. Verder levert ALMI onderdelen voor de machinebouw.
ALMI was een van de 9 cases in de TNO studie: ‘Smart skills voor Smart Industry. Hoe werk verandert in de fabriek van de toekomst’.

Sociale Innovatie
ALMI wil de concurrentie voor blijven door een ‘series of one strategie’ dat wil zeggen: een hoge variatie combineren met een hoog volume productie. Daarom zet ALMI in op robotisering van het productieproces, concentratie op lassen en frezen, proces standaardisatie, digitalisering en automatisering van de informatievoorziening (shop floor control), het reduceren van omsteltijden en het organiseren van zelfsturende teams.
Maar ook hangen hiermee samen: beperking van het aantal managementlagen en -functies, coachend leidinggeven, brede inzetbaarheid, ruimte voor het leveren van ideeën voor verbetering en veel aandacht voor leren en coaching on-the-job en het bijhouden van trends in Smart Industry.

Veranderingen in werk
Al sinds de jaren ’80 werkt ALMI met robots. Dat bracht met zich mee: meer aandacht voor productieflow in de fabriek, meer logistieke handelingen en meer voorbereidend werk. Het lassen is al volledig gerobotiseerd, de volgende stap is om ook de freesmachines vergaand te automatiseren zodat het volume van het frezen ook omhoog kan.
De lasser bereidt het werk voor de robot voor door het materiaal op te spannen in lasmallen en hij houdt het proces bij via het Enterprise Resource Planning systeem (ERP); tenslotte kan hij het gereed product afhalen. De robot wordt off line geprogrammeerd door een lasprogrammeur.

Leren en ontwikkelen

Bij nieuwe machines, soft ware of hardware worden de medewerkers opgeleid in interne opleidingen of door de leverancier. Enkele coördinatoren coachen on-the-job en geven supervisie. Nieuwe jonge mensen worden bij voorkeur intern opgeleid via de BBL leerweg.

Zo zullen ook Smart Industry-ontwikkelingen, met name digitaliseren en connecten van producten, machines en mensen, snel kunnen worden geïntegreerd.

Resultaten
Resultaten in termen van bedrijfsresultaten en kwaliteit van de arbeid worden in deze casestudy niet expliciet vermeld. Maar we mogen wellicht als resultaat zien dat deze betrekkelijk kleine machinefabriek er al sinds 1946 in slaagt vooraan te lopen in de technische ontwikkelingen en de werkgelegenheid in ieder geval de laatste jaren op peil te houden en daarbij de competenties van zijn medewerkers benut en steeds ontwikkelt.

Lessons learned
Er wordt in dit caseverslag een les met betrekking tot het functioneren van zelfsturende teams vermeld. Voorheen planden de teams hun werk zelf, maar teams konden niet goed met de vrijheid omgaan, volgens het management. Zij planden ‘leuker’ werk eerst. Daarom plant de productie coördinator van het bedrijfbureau het werk nu.

Referentie
B1 ALMI Vriezenveen. In: Govert Gijsbers, Tijs van den Broek, Jop Esmeijer en Jos Sanders. (2017) ‘Smart Skills voor Smart Industry. Hoe werk verandert in de fabriek van de toekomst.’ TNO-rapport. TNO 2017, R 10618. Pagina 26. Het rapport met de bijlage over ALMI is opgenomen in deze Kennisbank: https://www.kennisbanksocialeinnovatie.nlhttps://wp.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/smart-skills-voor-smart-industry-hoe-werk-verandert-in-de-fabriek-van-de-toekomst/


————————————-

2008 – aan de ALMI- machinefabriek is in de publicatie van TNO en de Koninklijke MetaalUnie: Productiviteit: Investeren in mensen, machines en organisatie’ (200*) ook een hoofdstuk geweid. De titel van dat hoofdstuk is: ‘Van medewerkers naar lerende ondernemers’. Hieronder een kort uittreksel uit dit hoofdstuk.

Waarom dit sociale innovatie is?
ALMI werkt sinds 2006 vanuit een nieuwe strategie om de concurrentie met lagelonenlanden het hoofd te bieden. Naast het bewust omgaan met de mix van toeleverproducten en eigen producten bij de productieplanning wordt er vooral veel energie gestoken in de ontwikkeling en inbreng van de medewerkers.

Medewerkers worden gestimuleerd zich te ontwikkelen tot lerende ondernemers. Waar sta je, wat wil je en wat is daar voor nodig. Naast de mogelijkheid om opleidingen te volgen en verder te groeien, worden de medewerkers ook actief betrokken bij veranderingen en krijgen zij veel vrijheid binnen hun werk. Door haar gemotiveerde en flexibele medewerkers is de productiviteit van ALMI gestegen met minimaal 17%.

Aanpak
Werknemers worden actief betrokken bij de organisatie. Zij kunnen meebeslissen bij bedrijfsaankopen en krijgen zelf een budget voor kleine investeringen. Ook krijgen productiegroepen de vrijheid om zelf hun planning en taakverdeling te regelen. Om groei te stimuleren worden de kwaliteiten en ervaringen van de medewerkers vastgesteld en wordt er een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld.

Resultaten
De voorraden zijn teruggebracht met 8% en de productiviteit is verhoogd met minimaal 17%.

Referentie
– ALMI Machinefabriek ‘Van medewerkers naar lerende ondernemers’. Door: Raymond Belderink, bedrijfsleider. In: ‘Productiviteit: Investeren in mensen, machines en organisatie’, uitgegeven door TNO en de Koninklijke Metaalunie (2008). De digitale versie van deze gids is te vinden in de bijlage.